Patříte mezi mladé lidi, které svět a společnost kolem nich zajímá a touží ve veřejném prostoru aktivně participovat? Skvělé! Je však možné, že vás od organizovaní vlastních akcí dělí nejistota, kulturní rozdíly nebo nepochopení vašich kamarádů a vrstevníků. Na tyhle problémy však máme řešení!

Vyjeďte s námi na mládežnickou výměnu do Gruzie od 23.9. do 2.10.2019. Získáte praktické dovednosti na organizaci vlastní akce, pomůžete k vyšší inkluzi problémů mládeže ze zranitelnějších skupin a vytvoříte příručku pro ostatní mladé lidi o tom, jak připravit a realizovat akci, která bude mít skutečný společenský dopad.

Na projekt posíláme 6 účastníků nebo účastnicve věku 18–30 let. Primárně hledáme lidi patřící do první nebo druhé generace migrantů a uprchlíků nebo lidi z místních kulturních minorit, čelící zvýšenými riziku marginalizace. Přihlas se vyplněním přihlášky nejpozději do 18. září. Víc o projektu se dozvíš v infopacku.

Projekt je podpořen granty Erasmus+. Jídlo a ubytování je hrazené, cestovné do výše 360 € bude účastníkům zpětně proplaceno. Součástí projektu je i osobní setkání s členy Be International a ostatními účastníky v Brně, s cílem seznámení se mezi sebou, přípravy na projekt a následné evaluace. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následné možnosti zorganizování navazující aktivity po skončení projektu za podpory Be International.

English:

Are you interested in the world and society around you and want to actively participate in public life? Great! It is possible, that you feel a bit insecure to organize your own event, you lack support from our peers or you struggle because of cultural differences. We have a solution for these problems!

Apply for a youth exchange in Georgia between 29. 9. and 2.10.2019! You will gain practical skills about organizing your own event, you will help towards higher inclusion of youth problems from vulnerable groups and you will create a guide on how to do an event that would have a significant social impact.

We will select 6 participants from 18 to 30. Primarely we are looking for people who belong to the first or second generation of migrants and refugees or are representatives of local cultural minorities, facing higher risk of marginalisation. You can apply until 25th of August, through this registration form. If you are looking for more information, you can find them in info pack. 

This project is funded by Erasmus+ grants. Food & accommodation is covered, travel costs up to 360 € will be reimbursed. Part of the project is meeting with members of Be International, where you will meet us, your team mates & you will prepare for the project and its evaluation. We are collecting administrative fee 400 Kč, which is used on preparation meetings and after project activities, that we will help you to organise.