FAQ

Jak se můžu zapojit do Be International?

Zajímá vás, do jakých končin se s Be International vydáváme tentokrát a na jaké bláznivé akci v Brně nás můžete potkat? Vyplňte dole v zápatí do sekce “Chci novinky” svůj email anebo nám jej jednoduše pošlete na info@beinternational.cz. Tak vám neunikne žádná akce.

Lajkujte! Jsem na facebooku a dáváme tam opravdu věci, které jsou lajkování hodné.

Nejlepší je seznámit se na naší akci a popovídat si o očekáváních a plánech, co byste v Be International rádi zkusili a naučili se. Vyzkoušeli jsme si, že studentské spolky a neziskové organizace jsou skvělým místem pro praxi. Pojďte k nám.

Co je to neformální vzdělávání?

Na našich projektech používáme metody neformálního vzdělávání. Přizpůsobujeme postupy individuálním cílům skupiny cca 30 lidí, pomáháme v osobnostním rozvoji a pracujeme se skupinovou dynamikou. Neformální vzdělávání je jako trampolína. Podle toho, kolik energie vložíš do odrazu, tak vysoko můžeš skákat.

Proč neformálně? 

 • Při zážitkových postupech si člověk konkrétní téma prožije, učí se v akci
 • Účastníci školení nejsou posluchači, ale učí se od sebe navzájem a aktivně se zapojují
 • Zaměřuje se na osvojování dovedností pro život a přípravu k aktivnímu občanství
 • Rozvíjí a využívá kreativitu účastníků (doopravdy, každý ji má;)
 • Odhazujeme společenské zábrany, předsudky a stereotypy
 • Motivujeme k akci a s pomocí skupinové podpory pomáháme nápady realizovat

Jaké jsou rozdíly mezi formálním a neformálním vzděláváním? 

Formální 

 • musí se sedět ve škole
 • učitel má vždycky pravdu
 • chyby se trestají pětkou
 • učí se hlavou

Neformální

 • střídají se metody, pracuje se s prostředím, vše je dobrovolné
 • pracuje se v menších skupinách, lidé se učí vzájemně ze svých zkušeností
 • lektor je spíše moderátorem učícího procesu, přizpůsobuje metody
 • chyby jsou startem k novému rozvoji
 • učí se rukama, nohama, hlavou, hrou, vevnitř, venku, celostně, tak, že člověk zpočátku ani nepostřehne, že je vzděláván
Co se ode mě očekává po návratu? Jak moc je účast zavazující k dalšímu působení v Be International?

Účast na projektu nikoho k dalšímu působení v Be International nezavazuje, ale samozřejmě upřednostňujeme účastníky, které mezinárodní prostředí neformálního vzdělávání potenciálně zaujme natolik, že se rozhodnou aktivně zapojit do Be International. Nefungujeme jen v mezinárodním prostředí, ale také nabízíme možnost být součástí lokálních aktivit, jako jsou debaty, promítání, happeningy a další.

Po návratu se každý účastník zapojí do tvorby programu “On the Road”, série cestovatelských večerů, kde ukážou a naučí ostatní z Be International to, co získali na projektu.

Můžu jet na projekt několikrát?

Ano. Nabízíme vzdělávací mezinárodní projekty vhodné jak pro nováčky, tak pro zkušené účastníky. Někdy tedy mohou být zkušenosti výhodou.

Pozor, na dlouhodobou Evropskou dobrovolnou službu je však možné jet jen jednou za život.

Dostanu nějaké osvědčení o účasti na projektu?

Evropská komise pro dokazování tohoto způsobu vzdělávání zavedla Youthpass, který má sloužit jako certifikát potvrzující vaše nově nabyté znalosti a dovednosti. Pokud ho nedostanete přímo na projektu, nebojte se přijít za trenérem či organizátory a Youthpass si vyžádat.

Musím být student, abych se mohl přihlásit na mezinárodní projekt?

Určitě ne. Program Erasmus+ je určen pro všechny mladé lidi – bez ohledu na to, zda studují či ne. Některé projekty mají věkové omezení, to je ale zmíněno přímo ve výzvě. Na projekty tedy mohou vyjet studenti (SŠ, VŠ, VOŠ i jiní), zaměstnaní i ti, co práci teprve hledají. Kritériem pro výběr účastníka je profil účastníka, který sestavuje hostitelská organizace s ohledem na učící cíle, kterých má projekt dosáhnout. My nabízíme projekty pro nováčky i zkušené účastníky.

Jaký je na projektech věkový limit?

Většina projektů, které nabízíme a organizujeme, věkový limit stanovený nemá. Stěžejní je účastník, jeho motivace a přesah do praxe. Přednost mají pracovníci s mládeží, mladí vedoucí a lidi, kteří jsou jakkoliv aktivní v občanské společnosti.

Pokud se však jedná např. o výměnu mládeže, která většinou věkový limit má přesně stanovený, vždy tuto informace v otevřené výzvě k účasti na projektu zdůrazňujeme.

Pozor, Evropská dobrovolná služba má však věkový limit – účastníkovi v době začátku služby musí být mezi 18 a 30 lety.

Jsem příslušník jiné země a studuji/pracuji v ČR. Mohu se projektu také zúčastnit?

Je to možné, pokud se dlouhodobě zdržujete na území ČR, např. při studiu, práci, stáži a dalších.

Jak dobrá musí být moje angličtina? Musím umět hovořit plynule?

Úroveň angličtiny musí být postačující k práci s ostatními. Nikdo po vás nebude chtít, abyste mluvili gramaticky správně, ale bude se po vás vyžadovat, abyste se uměli „domluvit“. Jestli si nejste svou angličtinou jistí, začněte u mezinárodních projektů označených jako „výměna mládeže“ (youth exchange neboli YE), u „tréninků“ (training course neboli TC) je vyžadovaná komunikativní znalost jazyka. Myslíme si ale, že není lepší možnost, jak si procvičit cizí jazyk, než ve společnosti cizinců na mezinárodním projektu!

Kolik mě bude projekt stát?

Evropská komise tyto projekty záměrně cílí tak, aby na ně mohli dosáhnout všichni. V rámci projektu vám tedy bude proplaceno ubytování, strava, program projektu a paušální částka na částečné pokrytí vašich cestovních nákladů (částka je uvedena v každé výzvě – záleží od vzdálenosti a projektu). Pojištění si hradí účastníci sami, letenku či jízdenku si uhradí každý účastník před projektem a během konání projektu či po zaslání originálních cestovních dokladů po skončení projektu jsou mu cestovní náklady proplaceny. Každá organizace to má s proplácením cestovaného jinak, své peníze však dostanete.

Dále Be International za každého účastníka vybírá 400 až 500 Kč, které slouží na pokrytí administrativních nákladů spojené s projektem a na propagaci dalších aktivit Be International (tisk letáčků, vizitek, aj.).

Jak se mohu na mezinárodní projekt přihlásit?

Přihlásit se můžeš jednoduše tak, že odešleš přihlášku, kterou najdeš na stránkách http://beint.l.esports.cz/dokumenty, na prihlasky@beinternational.cz. Podrobnosti k přihlášce popisujeme u každé výzvy na projekt zvlášť.