Evropa v posledních dekádách zaznamenala nárůst extrémistických projevů i skupin. Nenávist, falešné informace a nenávistné projevy vůči lidskoprávním organizacím se stupňují.

Jak se tomuto problému postavit čelem? Jak naučit mladé lidi kritickému myšlení, tak aby nepodlehli populistickým ideám a neuchýlili se k nenávistným příběhům?

Vytváření alternativních narativů k nenávistným projevům je cestou, jak do veřejné debaty přinést témata otevřenosti, respektu k odlišnosti, svobodě a rovnosti!

Představujeme ti dlouhodobé školení Do It Yourself: Counter and Alternative Narratives against Hate Speech, které poskytne pracovníkům a pracovnicím s mládeží paletu metod a technik na zvyšování mediální gramotnosti. Jedním z cílů projektu je vymyslet proti-příběhy a alternativní narativy online i offline za co největší participace mládeže.

Online fáze školení potrvá celý prosinec, po ní následuje školení v Gruzii v lednu 2020. V únoru následuje implementace nových narativů a evaluace. Na začátku března se skupina opět potká, tentokrát na semináři v Nizozemsku. Výstupem bude příručka, která pomůže pracovníkům a pracovnicím s mládeží v celé Evropě!

Prvé školení začíná 8. ledna večer a končí 17. ledna. Uskuteční se v gruzinském Rustavi.

Hledáme dva účastníky nebo účastnice ve věku 18–30 let, s praxí ve vzdělávaní a zkušenostmi s prací s mládeží. Školení je dlouhodobé a aby se zajistila jeho udržitelnost je nevyhnutné se zúčastnit všech fází.

Přihlas se vyplněním přihlášky nejpozději do 24. listopadu!

Víc o projektu se dozvíš v krásném infopacku.

Projekt je podpořen granty Erasmus+. Jídlo a ubytování je hrazené, cestovné do výše 360 € bude účastníkům zpětně proplaceno. Součástí projektu je i osobní setkání s členy Be International a ostatními účastníky v Brně, s cílem seznámení se mezi sebou, přípravy na projekt a následné evaluace. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následné možnosti zorganizování navazující aktivity po skončení projektu za podpory Be International.