Slabé rodinné a kamarádské vazby, nedostatek kritického myšlení a sociální a ekonomická zranitelnost. To vše může vést k nebezpečné radikalizaci názorů mladých lidí. Proto se tréninkový kurs Escape Radicalization soustředí na budování empatie, rozvíjení kritického myšlení a emocionální odolnost. Využívá k tomu koncept vzdělávacích únikových a pátracích (escape/quest) her, které podporují týmovou práci, vyvolávají emoce a poskytují skvělou platformu na předávaní vědomostí.

Chtěl/a bys víc porozumět problému radikalizace, její důvodu a dozvědět se o preventivních opatřeních? Zajímá tě téma únikových her a jejich vzdělávací potenciál při práci s mládeží? Vyjeď v listopadu do Gruzie a podílej se i na vyrábění brožury na tohle téma!

Hledáme tři účastníky starší 18 let, nejlépe pracující s mládeží z nízkopříjmových nebo disfunkčních rodin, mládeží z etnických menšin a věnující se neformálnímu vzdělávání. Účastníci by se měli zaujímat o téma radikalizace a měli by být připraveni sdílet své zkušenosti a ochotni zkoušet inovativní metody. Více informací o projektu najdeš v infopacku zde.

Jestli tě projekt zaujal, přihlas se prostřednictvím našeho formuláře do 9. 10. 2018.

Projekt je podpořen granty Erasmus+. Jídlo a ubytování je hrazené, cestovné do výši 360€ bude účastníkům zpětně proplaceno. Pořadatelská organizace vybírá poplatek 30€ na pokrytí extra aktivit a materiálů. Součástí projektu je i osobní setkání s členy Be International a ostatními účastníky v Brně, s cílem vzájemného seznámení, přípravy na projekt a následné evaluace. Předodjezdové setkáni se uskuteční 3.10. od 16:00. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následné možnosti zorganizování navazující aktivity po skončení projektu za podpory Be International.