Migrace je tématem, které v posledních letech rezonuje Evropou. Jak se ale cítí mladí lidí, kteří se přestěhovali do nové země? Rozdílný jazyk, zvyky i kultura. Stereotypizuje se i jídlo a tradice s ním spojené.

Jídlo a porozumění tradiční kuchyni a rozdílným jídelním zvykům však může taky sloužit k ničení stereotypů a pomáhá ukončovat diskriminaci. To je také hlavním tématem mládežnický výměny Fusion for Inclusion. Vyjeď do Gruzie, zjisti víc o různých typech migrace, o tradičním jídle a jeho spojení s migrací v médiích a nauč se bojovat proti negativním stereotypům, které se o ní šíří.

Hledáme šest účastnic nebo účastníků, kteří pochází z první nebo druhé generace migrantů v České v republice. Účastnice a účastníci nepotřebují mít žádný speciální znalosti o migraci, stačí zájem o téma a ochota, chuť učit se a rozvíjet své schopnosti a vědomosti. Více informací o projektu nalezneš v infopacku. 

 Jestli tě projekt zaujal, přihlas se pomocí našeho formuláře do 20. 2. 2019.

Projekt je podpořen granty Erasmus+. Jídlo a ubytování je hrazené, cestovné do výši 360€ bude účastníkům zpětně proplaceno. Součástí projektu je i osobní setkání s členy Be International a ostatními účastníky v Brně, s cílem vzájemného seznámení, přípravy na projekt a následné evaluace. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následné možnosti zorganizování navazující aktivity po skončení projektu za podpory Be International.