Učení pomocí her se za poslední roky stalo fenoménem, který začal pronikat do hlavního vzdělávacího proudu. V tréninkovém kurzu Gamifying Education se můžeš naučit, jak hry lépe využít ke vzdělávaní.

Ať už jsi pracovník*ice s mládeží, sociální pracovník*ice nebo třeba učitel*ka, kurz tě připraví na to, jak správně facilitovat vzdělávací aktivity využívající hry, jak zlepšit své dovednosti při vytváření vlastních her či jak nejlépe kooperovat v mezinárodním prostředí.

Tréninkový kurz proběhne v termínu od 9. do 13. 3. 2022 v Adamově. Hledáme primárně učitele*ky, pracovníky*ice s mládeží či sociální pracovníky*ice. Všichni účastníci musí být naočkováni, pokud neprodělali Covid-19 v posledních 180 dnech. Přihlásit se můžeš zde. Čas máš do 10. 2. 2022.

Projekt je podpořen granty Erasmus+. Jídlo a ubytování je hrazené, cestovné bude účastníkům zpětně proplaceno. Více informací ohledně dopravy, financí či programu najdeš v infopacku.