Jídlo, vzdělávání a ochrana životního prostředí. To zní jako ideální kombinace! Chtěl/a by ses dozvědět víc o ekologickém a udržitelném stravování, ale nevíš, kde hledat informace? Máme pro tebe jedinečnou příležitost!

Vyjeď s námi na mládežnickou výměnu do Bosny a Hercegoviny od 4.10. do 13.10.2019. Získáš znalosti o tom, jak zlepšit svojí ekologickú stopu a naučíš se, jak se zapojit do projektů ochrany životního prostředí, jak identifikovat cílové skupiny a partnery, a jak tyto projekty realizovat.

Na projekt posíláme 5 účastníků nebo účastnic ve věku 16–30 let. Primárně hledáme lidi, kteří se zajímají o ekologické změny, chtějí změnit svůj vlastní životní styl a budou realizovat vlastní projekty, které se zabývají ekologií, stravovacími návyky a změnou klimatu. Přihlaš se vyplněním přihlášky nejpozději do 20. září. Víc o projektu se dozvíš v infopacku.

Projekt je podpořen granty Erasmus+. Jídlo a ubytování je hrazené, cestovné do výše 275 € bude účastníkům zpětně proplaceno. Součástí projektu je i osobní setkání s členy Be International a ostatními účastníky v Brně, s cílem seznámení se mezi sebou, přípravy na projekt a následné evaluace. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následné možnosti zorganizování navazující aktivity po skončení projektu za podpory Be International.

English:

Food, education and protection of the environment. That sounds like a perfect combination! Would you like to learn more about ecological and sustainable eating but you don’t know where to look for the information? Look no further, we have a special offer for you!

Apply for youth exchange in Bosna and Herzegovina between 4.10. – 13.10.2019! You will gain knowledge about being active in the pursuit to improve the ecological footprint in your country and how to get involved in projects about environmental protection, how to identify the target groups and partners for change and how to implement such projects.

We  will be selecting 5 participants between the ages 16 -30. Primarily we are looking for people who are interested in ecological changes, are willing to change their own lifestyle and will realize their own projects concerning ecology, eating habits and the change of the environment. You can apply until September 1st, through this registration form. If you are looking for more information, you can find them in info pack.

This project is funded by Erasmus+ grants. Food & accommodation is covered, travel costs up to 275 € will be reimbursed. Part of the project is meeting with members of Be International, where you will meet us, your team mates & you will prepare for the project and its evaluation. We are collecting administrative fee 400 Kč, which is used on preparation meetings and after project activities, that we will help you to organise.