Situace pro menšiny není v současné době lehká. Výjimkou není ani LGBTQ+ komunita, na kterou se soustředí mezinárodní projekt Leading with P.R.I.D.E. – People. Rights. Identity. Diversity. Europe.

Hlavním cílem projektu je zlepšit vůdčí schopnosti při práci s LGBTQ+ komunitou a její integrací do společnosti. V rámci projektu budeš mít možnost nejen víc pochopit problémy, které tato komunita v různých zemích zažívá, ale také podílet se na jejich řešení využitím sociálních médií a účastí na EuroPride Rainbow Parade ve Vídni.

Hledáme 3 účastnice nebo účastníky starší 18 let, kteří pracují, nebo se zajímají o práci s LGBT+ komunitou. Účastnící by měli být ochotní rozvíjet své schopnosti a vědomosti a aktivně se podílet na všech aktivitách tréninku. Více informací o projektu najdeš v infopacku.

Jestli tě projekt zaujal, přihlas se pomocí našeho formuláře do 27.3.2019.

Projekt je podpořen granty Erasmus+. Poplatek za účast je 50€. Náklady za cestovné budou do výši 180€ účastníkům a účastnicím zpětně propláceny. Součástí projektu je i osobní setkání s členy Be International a ostatními účastníky v Brně s cílem vzájemného seznámení, přípravy na projekt a následné evaluace.

Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následné možnosti zorganizovat navazující aktivity po skončení projektu za podpory Be International.