For English, scroll down!

Různorodost by se měla oslavovat, ne zatracovat. Jak se žije lidem z etnických minorit? Jakým problémům musí čelit při střetu s dominantní kulturou? Patříš k takovým lidem nebo tě tohle téma zajímá?

Přihlaš se na výměnu mládeže do Gruzie! Pomocí metod neformálního vzdělávaní, především mediálních nástrojů, umění a story sharingu se účastníci budou snažit zvýšit povědomí o životech lidí z etnických minorit. Hledáme primárně účastníky pocházející z etnických menšin, co jsou připraveni sdílet své příběhy, aktivity a přispívat do programu výměny.

Na projekt posíláme 5 účastníků ve věku 18 – 30 let. Přihlas se vyplněním přihlášky nejpozději do 4. července. Víc o projektu se dozvíš v infopacku.

Projekt je podpořen granty Erasmus+. Jídlo a ubytování je hrazené, cestovné do výše 360 € bude účastníkům zpětně proplaceno. Součástí projektu je i osobní setkání s členy Be International a ostatními účastníky v Brně, s cílem seznámení se mezi sebou, přípravy na projekt a následné evaluace. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následné možnosti zorganizování navazující aktivity po skončení projektu za podpory Be International.

English:

Diversity should be celebrated not doomed! How are the lives of people from ethnical minorities? Which problems they need to face when they are in contact with dominant culture? Are you part of minority group or you are interested in the topic?

Apply for youth exchange in Georgia! Participants will try to rise up awareness about ethnical minorities through methods of non-formal education especially media tools, art and story sharing. We are looking for participants coming from the ethnical minorities, who are ready to share their stories and activities.

We will select 5 participants from 18 to 30. You can apply until 4th of July, through this registration form. If you are looking for more information, you can find them in info pack.

This project is funded by Erasmus+ grants. Food & accommodation is covered, travel costs up to 360€ will be reimbursed. Part of the project is meeting with members of Be International, where you will meet us, your team mates & you will prepare for the project and its evaluation. We are collecting administrative fee 400 Kč, which is used on preparation meetings and after project activities, that we will help you to organise.