Hrozba extrémizmu je v dnešní době stále větší. Extrémistické ideologie, hnutí, skupiny, nebo jednotlivci se stávají vlivvnějšími i v nejrozvinutějších a nejvzdělanějších koutech Evropy. Jejich rétorice často podléhají právě mladí lidé a proto se tréninkový kurz Together against extremism and radicalism soustředí na rozšíření vědomostí o těchto fenoménech a jejich vplyvu na Evropu.

Chtěl/a bys porozumět víc konceptům jako stereotypy, předsudky a diskriminace? Zajímá tě jak vplývají na budování extremizmu? Vyjeď v prosinci do Srbska a podílej se tvorbě nových projektů, které tuto problematiku řeší.

Hledáme tři účastníky starší něž 18 let, nejlépe pracující s multikulturálními skupinami a aktivní v oblasti neformálního vzdělávání. Účastníci by měli být ochotní rozvíjet své schopnosti a vědomosti a hrát aktivní roli při budování interkulturální společnosti. Více informací o projektu nalezneš v infopacku.

Jestli tě projekt zaujal, přihlas se pomocí našeho formuláře do 5. 12. 2018.

Projekt je podpořen granty Erasmus+. Jídlo a ubytování je hrazené, cestovné do výši 275€ bude účastníkům zpětně proplaceno. Součástí projektu je i osobní setkání s členy Be International a ostatními účastníky v Brně, s cílem vzájemného seznámení, přípravy na projekt a následné evaluace. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následné možnosti zorganizování navazující aktivity po skončení projektu za podpory Be International.