Chceš změnit své okolí a zároveň poznat mladé lidi se stejným zájmem z 30 evropských zemí?

Zapoj se do Generation Europe!

O co jde?

Dlouhodobý vzdělávací projekt, který spojí 300 mladých lidi z různých krajů Evropy. Vizí projektu je mládež, která je sociálně a politicky aktivní a zodpovědná – na regionální i mezinárodní úrovni.

Na projekt hledáme 8 účastníků ve věku od 18 do 24 let. Aby měl projekt smysl a nějaký praktický dopad a vliv, účastníci, kteří se přihlásí, by měli být ochotní zapojit se v průběhu celých tří let. Jednou z ne tak přísných podmínek je zároveň místo bydliště nebo studia v Brně či jeho okolí kvůli možnosti účasti na pravidelných lokálních schůzkách účastníků, které jsou klíčové pro spolupráci a společné plánování aktivit.

Be International reprezentuje v tomto velkém a ambiciózním projektu Českou republiku a bude spolupracovat v partnerství konkrétně s německou organizací Die Falken Dusseldorf a finskou Oulun Nuoret Kotkat, takže námi vybraní čeští účastníci se budou pravidelně setkávat a sdílet své zkušenosti s prací na svých projektech s mladými lidmi právě z Německa a Finska.

Obsah a náplň projektu

  • Lokální aktivity

Každá účastnická skupina bude vedena v průběhu tří let (2018-2020) k aktivní občanské participaci – v praxi si účastníci společně vyberou jeden problém či nedostatek ve městě či v komunitě, kde žijí, a budou se společně snažit najít nějaké řešení v podobě projektu, který budou mít možnost v průběhu tří let dovést do úspěšného konce. Projekt bude účastníky vést k poznání a osvojení si přirozených možností a práv člověka jako občana, které představuje život v politické společnosti – zájem o společenské a politické dění, vyjádření vlastních názorů a postojů, sepsání petic, organizace veřejných akcí, založení organizací či iniciativ a v neposlední řadě také jednání s politickými představiteli nejen na lokální, ale i mezinárodní úrovni. Dále je cílem projektu rozvinout také komunikační a prezentační dovednosti účastníků (v češtině i angličtině) a jejich schopnost kritického myšlení.

Projekt Generation Europe byl vytvořen německou vzdělávací organizací IBB a je zároveň mezinárodní sítí organizací, které pracují s mladými lidmi a snaží se je vést k aktivní evropské občanské angažovanosti – inspirován americkým konceptem a projektem Project Citizen (video dostupné zde).

  • Mezinárodní aktivity

Každoroční výměny mládeže budou organizované postupně v každé ze tří partnerských zemí (ČR, Finsko, Německo) s cílem naplnění mezinárodní dimenze projektu a setkání našich účastníků s dalšími mladými lidmi z jiných evropských zemí a sdílení jejich myšlenek, nápadů a zkušeností.

1) 17.-28.10.2018 – ČR (Brno): poznávací setkání českých, německých a finských účastníků – 1. výměna mládeže s tématem demokracie, lidských práv a aktivního evropského občanství

2) květen/červen 2019 – Finsko (Oulu): 2. výměna mládeže – společná identifikace a sdílení lokálních problémů, dialog s politickými představiteli, organizacemi, apod.

3) květen/červen 2020 – Německo (Düsseldorf): 3. výměna mládeže – realizace vlastních projektů a výměna zkušeností účastníků

Ostatní aktivity v rámci projektu: dvě průběžné setkávací konference pro účastníky (Budapešť a Štrasburk) a lokální akce organizována účastníky v jejich městech a komunitách European Action Week – v průběhu těchto aktivit se naši účastníci setkají s dalšími mladými lidmi nejen z partnerských organizací z Německa a Finska, ale také ze všech ostatních zemí účastnících se Generation Europe (300 účastníků).

V intervalech mezi mezinárodními setkáními bude skupina 8 českých účastníků vedena a supervizována koordinátory z Be International, kteří se budou s účastníky pravidelně setkávat na lokální úrovni v Brně a vést skupinu v průběhu celého projektu. Účastníci tedy budou mít průběžně k dispozici pomoc a odbornou radu koordinátora, na kterého se budou moci kdykoli obrátit.

Přihlášení a praktikality

Kompletní informace najdeš v tomto infopacku. Pro další informace a otázky se neváhejte obrátit na naší koordinátorku Pavlu Kolářovou – kontakt projects@beinternational.cz, do předmětu “Generation Europe”.

Pro přihlášení vyplň tuto přihlášku v angličtině. Přihlášky přijímáme do 31.8.

Součástí projektu je i osobní setkání s koordinátorem projektu z Be International a absolvování přijímacího pohovoru. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který bude tvým jediným výdajem za účast a který slouží k administraci projektu za podpory Be International. Mezinárodní aktivity (výjezdy na setkání se zahraničními účastníky a konference) jsou financovány z programu Erasmus+ a německých fondů – strava a ubytování jsou tedy pro účastníky zdarma a cestovní náklady budou zpětně proplaceny.

Oficiální stránky projektu Generation Europe

Oficiální promo plakát projektu