Be International vyšle troch účastníkov na prjekt s tematikou boja proti diskriminácii. Školenie je pripravené primárne pre mladých ľudí, ktorí pracujú v oblasti interkultúrnej problematiky, s menšinami či migrantami, no nielen pre nich.

Viac informácií nájdete v infopacku, prihlášky prijímame do 15. 9. 2015.