V květnu ti Be International přináší další příležitost účastnit se výměny mládeže! Tato výměna je jednou z částí dlouhodobého projektu All in the same boat, který je zaměřen na boj proti hate speech a nenávistným projevům. Do jihobulharského Banska hledáme 4 účastníky, kteří jsou motivováni změnit současnou situaci a naučit se novým způsobům a metodám, jak reagovat na hate speech.

Projekt bude zaměřen na mladé lidi a konkrétní praktické ukázky toho, jak se dá na hate speech reagovat, jak vzniká a jak můžeme svoje prostředí změnit k lepšímu.  Výměna má také za cíl spojit účastníky z různých zemí a kultur, vést je ke kritickému myšlení a přijímání názorů druhých. Program v Bulharsku bude nabitý aktivitami, diskuzemi ale také neformálními hrami, které budou vedené zábavnou a kreativní formou. Další informace o náplni projektu, ubytování a proplacení výdajů naleznete společně s detailním programem v tomto infopacku.

Výměna má za cíl podpořit aktivitu u mladých lidí a jejich snahu bojovat proti nenávistným projevům. Dále pomůže účastníkům pochopit význam neformálního vzdělávání. Na mládežnickou výměnu navazují aktivity po příchodu.

Na tento projekt hledáme 4 účastníky ve věku 18-25 let, kteří budou motivovaní se o daném tématu dozvědět více a otevřeni učení, sdílení a novým výzvám.

Podmínkou pro účastníky je angličtina na komunikativní úrovni a zájem o téma.

Vedoucí týmu bude Dany, která již absolvovala jednu z fází tohoto projektu v Portugalsku. Co o projektu říká?

„Díky All in the same boat jsem se dověděla nespočet nových informací a také metod neformálního vzdělávání. Zlepšila jsem si své znalosti a potkala tonu zajímavých lidí, kteří jsou mi do dnes inspirací. Věřím, že výměna mládeže v Bulharsku bude stejně obohacující! Kromě samotné výměny plánujeme mnoho aktivit i v Brně – například rozhlasové vysílání na Radiu R, které bude kombinovat role play a diskuze na různé příklady hate speech se kterými se můžeš setkat. Zapojit se můžeš jakkoliv, proto neváhej a přihlas se, nebudeš litovat!“

Výměna mládeže je podpořena granty Erasmus+. Jídlo a ubytování je hrazené, cestovné do výše 170€ bude účastníkům zpětně proplaceno. Součástí projektu je i osobní setkání s členy Be International a ostatními účastníky v Brně a absolvování předodjezdové a poprojektové schůzky s cílem seznámení se mezi sebou, přípravy na projekt a následné evaluace. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následné možnosti zorganizování návazné aktivity po skončení projektu za podpory Be International.

V případě zájmu vyplň tuto přihlášku, nejpozději do 18. dubna.