/Prefer English? Enjoy the English version below./

Be International podporuje demonstraci za přijetí syrských uprchlíků v ČR. Jsme SYRECZECH!

Ani patnáct dětí? 

Apelujeme na ministra vnitra Milana Chovance a vládu ČR, aby se zasadili o přijetí alespoň 15 nemocných syrských dětí. 

Přijďte pro ně zapálit svíčku! Podpořte naši výzvu za syrské děti tento čtvrtek 18. prosince od 16:00 na Moravském náměstí (před kinem Scala). Přidejte se k nám. Svou účast můžete potvrdit na facebookové události: http://on.fb.me/1uMuEtw

* svíčku s sebou
* vlastní transparenty vítané
* sdílejte událost a pozvěte na ni své přátele

Protesty probíhají paralelně v Praze a Brně. Organizuje je Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, jeho členské a další spřízněné organizace a jednotlivci.
V Brně se do organizace jmenovitě zapojili: členské organizace Konsorcia NESEHNUTÍ a OPU, dále SYRECZECH a Amnesty International.

Pražská akce zde: http://on.fb.me/1yJ5iD7

Prohlášení k demonstraci za přijetí syrských uprchlíků: http://bit.ly/16fr4Tr

Info o déle probíhající evropské kampani za přijetí syrských uprchlíků:bit.ly/1vZkNVG

Odhaduje se, že 9 milionů Syřanů uprchlo ze svých domovů od vypuknutí občanské války v březnu 2011 a nalezlo útočiště především v sousedních zemích nebo v Sýrii samotné. Více než 3 miliony lidí uprchly do Turecka, Libanonu, Jordánska a Iráku. Pouze okolo 150 000 Syřanů požádalo o mezinárodní ochranu v Evropské unii. Kromě toho se členské státy Evropské unie zavázaly přesídlit dalších 33 000 osob, z nichž drtivou většinu přijímá Německo.
Ve světle této jedné z největších uprchlických krizí od ukončení druhé světové války vyzýváme českou vládu, aby přehodnotila svůj postoj k přijetí syrských uprchlíků a natrvalo přesídlila alespoň 15 nemocných syrských dětí včetně jejich příbuzných do ČR.

————————–————————–————————–———————–

Be International stands by the demonstration to support the reception of Syrian refugees in the Czech Republic. We are SYRECZECH.

Not even fifteen children?

We appeal to the interior minister Milan Chovanec and czech government to put through receiving at least 15 wounded Syrian children.

Come to light a candle for them! this Join us in our support for syrian children this Thursday, december 18th, from 4 pm, Moravské náměstí (in front of Scala).

* bring a candle
* your own banners welcomed
* share this event and invite you friends

The protests proceed paralelly in Prague and Brno. It is organized by the Consortium of Migrant Assisting Organizations in the Czech Republic, its members and partners and other organizations and individuals. As for the organizers in Brno, they are namely NESEHNUTÍ and OPU as for the members of Consortium, SYRECZECH and Amnesty International.

Parallel Prague event here: http://on.fb.me/1yJ5iD7

Info about the long-term ongoing European campaign for the adoption of Syrian refugees: bit.ly/1vZkNVG

It is estimated, that 9 million Syrians fled away from their homes, since the outbreak of the civil war in March 2011. They found shelter mainly in neighbour countries or in Syria itself. More than 3 millions people fled to Turkey, Lebanon, Jordan and Iraq. Only about 150 000 Syrians requested international protection in European Union. Besides, EU member states undertaked to resettle another 33 000 people, most of them received by Germany.
In the light of this one of the biggest refugee crises since the end of World War Two, we call upon czech government to revalue its position towards receiving syrian refugees and to resettle at least 15 wounded syrian children including their relatives to Czech Republic.