Je Země planetou hmyzu? 80 % z 94 plodin důležitých pro přežití lidského druhu je závislých na opylení hmyzem. Soužitím člověka a hmyzu se zabývá projekt výměny mládeže “BUGS! We will – will we survive – together?”.

Zajímá tě propojení hmyzího a lidského světa a rád by ses dozvěděl víc? Pokud je ti 15-25 let, přihlas se na výměnu mládeže vyplněním přihlášky nejpozději do 25.března. Na projekt vysíláme 4 účastníky a jednoho group leadera. Účast group leadera není omezena věkem. Projekt se uskuteční v německém Frankfurtu nad Odrou v termínu 10.-19.4. Víc o projektu se dočteš v infopacku.

Projekt je podpořen granty Erasmus+. Jídlo a ubytování je hrazené, cestovné do výše 180 € bude účastníkům zpětně proplaceno. Součástí projektu je i osobní setkání s členy Be International a ostatními účastníky v Brně s cílem seznámení se mezi sebou, přípravy na projekt a následné evaluace. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následné možnosti zorganizování návazné aktivity po skončení projektu za podpory Be International.