Chceš si o události přečíst v češtině? Tak scrolluj dolů;)

★ ★ ★ ★ ★

KLÁRA BEDNÁŘOVÁ (People in Need), ACTIVIST FROM LIBYA (on Skype), JARDA VALŮCH (advisor and consultant for civic initiatives via video message) and SYRIANS who lived in Syria this Thursday on November 13th from 19:00 in Otevřená zahrada in Brno. Arabic food included ❤

Join our facebook event here.

★ Klára is a coordinator for Libya and Egypt from People in Need who is in touch with local active citizens.

★ Klára’s friend is a civic activist from Libya who feels like loosing the chance the civic society was given by the Arab Spring.

★ Jaroslav Valůch is an advisor and consultant for civic initiatives who trained in Libya and Egypt.

★ Syrians who had lived in Syria before and during the revolution times will be present at the event

Let’s talk about their life, work and opinions on civic society in the countries where the Arab Spring happened. 

★ What is their mission in Libya and Egypt about?

★ What do you think about civic society in there? 

★ What do active citizens there need? 

★ What can we in the Czech Republic learn from them and should we cooperate? How? 

Non-formal and very open discussion will be introduced by 12 minutes of documentary movie “Everyday Rebellion” which introduces Syrian democratic activists and their creative nonviolent protest in Syria.

Feel free to bring any ideas, opinions and questions. English will be our common language, anyway we can also translate form Czech or Arabic.

Cannot wait to talk to you.

Yours SYRECZECH

—————

About the Arab Spring

The term “Arab Spring” stands for the waves of protests, unrests, uprising and revolution which took part in arabic countries in the North Africa and Middle East. These waves of civic disobedience happened unexpectedly and from the inside of the society.

The power of the street brought enormous expectations for the future of the society. Are these expectations even realistic? And have they been somehow fulfilled? We will discuss these and more with the representatives of civic society who carry personal experience with civic society in Egypt, Libya and Syria.

About SYRECZECH

SYRECZECH is series of events taking place from October 2014 to January 2015 in Brno. Happenings, cultural exchange, charity, screenings, discussions, Czech Christmas time, trips and more.

SYRECZECH is supported by UNHCR, Alumni and Friends of Masaryk University and Be International. Thank you all very much!

★ ★ ★ ★ ★

KLÁRA BEDNÁŘOVÁ (Člověk v tísni), ACTIVIST FROM LIBYA (přes Skype), JARDA VALŮCH (poradce a konzultant pro občanské iniciativy přes video zprávu) a SYŘANÉ, kteří žili v Sýrii tento čtvrtek od 19:00 v Otevřené zahradě v Brně. Arabské pochoutky budou ❤

Přidej se tady k facebookové události.

★ Klára je koordinátorkou společnosti Člověk v tísni pro Libyi a Egypt, která je v kontaktu s tamními aktivními občany.

★ Klářina kamarádka je aktivistkou z Libye, která má pocit, že občanská společnost promarnila svou šanci, kterou jí přineslo Arabské jaro.

★ Jaroslav Valůch je poradcem a konzultantem pro občanské iniciativy, který školil v Libyi i v Egyptě.

★ Syřané, kteří žili před revolučními události či během nich v Sýrii, budou na diskuzi taky.

Zeptejme se jich na jejich životy, práci a názory na občanskou společnost v arabských zemích, které zasáhla vlna Arabského jara. 

★ Co v Libyi a Egyptě dělají?

★ Co si myslí o tamní občanské společnosti? 

★ Co místní aktivisté potřebují? 

★ Co se od nich můžeme tady v ČR učit? A měli bychom spolupracovat? A jak?

Před neformální a superotevřenou diskuzí promítneme 12 minut z dokumentárního filmu “Everyday Rebellion”, který se věnuje kreativnímu nenásilnému protestu občanské společnosti v Sýrii.

Vítáme jakékoliv názory a otázky. Ačkoliv bude diskuze v angličtině, můžeme kdykoliv přeložit do češtiny či arabštiny.

Těšíme se na vaše názory.

Váš SYRECZECH

—————

O arabském jaru

Jako arabské jaro jsou označovány vlny protestů, nepokojů, povstání a revolucí, které probíhaly ve většině arabských států v Severní Africe a na Blízkém východě. Vlny přišly nečekaně a zevnitř společnosti. Síla “z ulice” vložila velká očekávání na bedra aktivních obyvatel. Jsou vůbec reálná? A jak se je daří naplňovat?

O projektu SYRECZECH

SYRECZECH je projekt syrsko-české spolupráce, který od září do ledna přináší do Brna diskuze, promítání, interkulturní večery a sbírku.

SYRECZECH je možné organizovat s pomocí podpory Spolku přátel a absolventů MU, UNHCR a Be International. Děkujeme mnohokrát.