violence

Dare to Act!

A Practical Guide for non Violence Action

Training course pro 3 české účastníky!
1.fáze: Tbilisi; Gruzie 1-8.prosinec
2.fáze: St Petersburg, Rusko 5-11. únor 2016
3.fáze: Jonsonland, Norsko 1-8. duben 2016

Tento projekt se zaměřuje na rozvoj nových iniciativ a strategií pro mládež a podporuje jejich zapojení do projektů řešící konflikty na mezinárodní, národní a místní úrovni. Mladí lidé hrají důležitou roli v současných konfliktech a napětí mezi skupinami ve společnosti, kdy mohou převzít vedoucí úlohu při prosazování míru, navazování spolupráce a dialogu mezi stranami konfliktu.

Více o projektu se dozvíte z Info Packu

Přihlášky posílejte do 28. 10.