Dare to Act!

Tréninkový kurz

 Skládá se ze dvou aktivit:

1.-8. října 2016 – Gruzie (Misaktsieli)

5.-12. května 2017 – Německo (Berchum)

Hledáme dva účastníky, kteří jsou pracovníci s mládeží a jsou vybaveni určitými znalostmi a dovednostmi v dané oblasti. Účastník musí být osoba pracující s dětmi a mladými lidmi, ochotna učit se a aplikovat získané znalosti ve své komunitě či organizace, ze které pochází. Všichni účastníci jsou povinni navštívit obě aktivity (v  Gruzii a Německu), přičemž budou mít za úkol mezi těmito dvěma aktivitami zorganizovat nějaké mírové akce.

Cíl projektu je mj.

  • prohloubit znalosti účastníků v klíčových otázkách řízení konfliktu, budování míro a nenásilných akcí
  • seznámit účastníky s pojmy a přístupy nenásilné akce, a jak ji co nejlépe využít a přizpůsobit místu a realitě
  • přezkoumat a zlepšit schopnosti účastníků (znalosti, dovednosti, postoje) v jejich práci jakožto aktivisty, pracovníka s mládeží a přispět tak k budování míru s využitím nástrojů neformálního vzdělávání

Přihlášky zasílejte do 22. června.

9 z 10 jednorožců doporučuje navštívit  sekci „O nás“ → „Dokumenty“, kde naleznete Manuál pro vyplnění přihlášky či Manuál pro účastníky mezinárodních projektů

Více o projektu naleznete v přiloženém infopacku: Dare To Act Training Course on Peace Building and Non Violence Actions