Vyraž v létě do Francie a na podzim do Gruzie na dvoufázové školení No Hate Embassy a staň se spolu s dalšími lidmi z různých zemí mladým ambasadorem kampaně No Hate Speech! V dnešní době je víc než důležité bojovat s projevy nenávisti v Evropě a právě o to se snaží i kampaň No Hate Speech online, spuštěná Evropskou radou pro lidská práva.

Zajímáš se o téma “Hate Speech”? Na projekt vysíláme 5 účastníků (aktuálně zbývají dvě místa), kteří budou dostatečně motivovaní pro účast v projektu a mají už nějaké zkušenosti v práci s mládeží. Výměnou získáš na školení cenné kompetence a naučíš se, jak čelit na internetu projevům nenávisti a jak jim efektivně předcházet. Školení má za cíl vyvinout také jednotlivé strategie pro pracovníky s mládeží, které je podpoří ve vytvoření dalších aktivit na lokální úrovni.

Projekt se skládá z dvou částí – 1. fáze v termínu od 15. do 22. srpna ve Francii a 2. fáze od 15. do 21. listopadu v Gruzii. Hostitelská organizace si účtuje za projekt poplatek 50 euro (důvod: zajištění kvality školení a upřímného zájmu o absolvování školení ze strany účastníků), který bude následně stržen z částky proplácených cestovních nákladů. Více praktických informací o první fázi školení nalezneš v infopacku.

V případě zájmu je třeba vyplnit přihlášku do pátku 14. července (výsledky o přijetí budou oznámeny obratem). Podmínkou pro nominaci na školení je účasti na obou fázích projektu. Do poznámky uveď, zda chceš být i vedoucím skupiny. V případě dalších dotazů neváhej napsat na email prihlasky@beinternational.cz.

Mezinárodní školení je podpořeno granty Erasmus+. Jídlo a ubytování je hrazené, cestovné bude účastníkům zpětně proplaceno (do Francie do výše 275 euro, do Gruzie do výše 360 euro). Součástí projektu je i osobní setkání s koordinátorem mezinárodních projektů Be International a ostatními účastníky v Brně – absolvování předodjezdové a popříjezdové schůzky s cílem seznámení se mezi sebou, přípravy na projekt a následné evaluace. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následné možnosti zorganizování návazné aktivity po skončení projektu za podpory Be International.