Zajímáš se sociální práva? Která to jsou? Je Evropská sociální charta vhodný nástroj jak je bránit?

Zjisti jaká jsou tvá práva na pracovišti, co dělat, jsi-li svědkem diskriminace ve svém okolí. Tento projekt by ti měl na praktických příkladech dát odpovědi na Tvé otázky a poskytnout nástroje ke zlepšování tvého okolí a komunity.

Be International vyšle do rakouského Velden am Wörthersee 3 účastníky. Ubytování a stravu hradí hostující organizace, náklady na dopravu budou hrazeny do 275 €, z čehož jde 30 € na účastnický poplatek. Více najdete v infopacku.

Přihlášky posílej do 29. 5. 2015