Přihlásit se můžeš jednoduše tak, že odešleš přihlášku, kterou najdeš na stránkách http://beint.l.esports.cz/dokumenty, na prihlasky@beinternational.cz. Podrobnosti k přihlášce popisujeme u každé výzvy na projekt zvlášť.