Na našich projektech používáme metody neformálního vzdělávání. Přizpůsobujeme postupy individuálním cílům skupiny cca 30 lidí, pomáháme v osobnostním rozvoji a pracujeme se skupinovou dynamikou. Neformální vzdělávání je jako trampolína. Podle toho, kolik energie vložíš do odrazu, tak vysoko můžeš skákat.

Proč neformálně? 

 • Při zážitkových postupech si člověk konkrétní téma prožije, učí se v akci
 • Účastníci školení nejsou posluchači, ale učí se od sebe navzájem a aktivně se zapojují
 • Zaměřuje se na osvojování dovedností pro život a přípravu k aktivnímu občanství
 • Rozvíjí a využívá kreativitu účastníků (doopravdy, každý ji má;)
 • Odhazujeme společenské zábrany, předsudky a stereotypy
 • Motivujeme k akci a s pomocí skupinové podpory pomáháme nápady realizovat

Jaké jsou rozdíly mezi formálním a neformálním vzděláváním? 

Formální 

 • musí se sedět ve škole
 • učitel má vždycky pravdu
 • chyby se trestají pětkou
 • učí se hlavou

Neformální

 • střídají se metody, pracuje se s prostředím, vše je dobrovolné
 • pracuje se v menších skupinách, lidé se učí vzájemně ze svých zkušeností
 • lektor je spíše moderátorem učícího procesu, přizpůsobuje metody
 • chyby jsou startem k novému rozvoji
 • učí se rukama, nohama, hlavou, hrou, vevnitř, venku, celostně, tak, že člověk zpočátku ani nepostřehne, že je vzděláván