Určitě ne. Program Erasmus+ je určen pro všechny mladé lidi – bez ohledu na to, zda studují či ne. Některé projekty mají věkové omezení, to je ale zmíněno přímo ve výzvě. Na projekty tedy mohou vyjet studenti (SŠ, VŠ, VOŠ i jiní), zaměstnaní i ti, co práci teprve hledají. Kritériem pro výběr účastníka je profil účastníka, který sestavuje hostitelská organizace s ohledem na učící cíle, kterých má projekt dosáhnout. My nabízíme projekty pro nováčky i zkušené účastníky.