Evropská komise tyto projekty záměrně cílí tak, aby na ně mohli dosáhnout všichni. V rámci projektu vám tedy bude proplaceno ubytování, strava, program projektu a paušální částka na částečné pokrytí vašich cestovních nákladů (částka je uvedena v každé výzvě – záleží od vzdálenosti a projektu). Pojištění si hradí účastníci sami, letenku či jízdenku si uhradí každý účastník před projektem a během konání projektu či po zaslání originálních cestovních dokladů po skončení projektu jsou mu cestovní náklady proplaceny. Každá organizace to má s proplácením cestovaného jinak, své peníze však dostanete.

Dále Be International za každého účastníka vybírá 400 až 500 Kč, které slouží na pokrytí administrativních nákladů spojené s projektem a na propagaci dalších aktivit Be International (tisk letáčků, vizitek, aj.).