Úroveň angličtiny musí být postačující k práci s ostatními. Nikdo po vás nebude chtít, abyste mluvili gramaticky správně, ale bude se po vás vyžadovat, abyste se uměli „domluvit“. Jestli si nejste svou angličtinou jistí, začněte u mezinárodních projektů označených jako „výměna mládeže“ (youth exchange neboli YE), u „tréninků“ (training course neboli TC) je vyžadovaná komunikativní znalost jazyka. Myslíme si ale, že není lepší možnost, jak si procvičit cizí jazyk, než ve společnosti cizinců na mezinárodním projektu!