Je to možné, pokud se dlouhodobě zdržujete na území ČR, např. při studiu, práci, stáži a dalších.