Projekt „GeneratiON“má za cíl shromáždit různé generace mladých i starších lidí z Gruzie, Rumunska, Itálie, Bulharska, Maďarska, České republiky a Španělska, kteří budou mít možnost společně komunikovat a spolupracovat v oblasti sociálních médií prostřednictvím neformálních metod.

 O co projekt usiluje?

  • propojení různých generací prostřednictvím sociálních médií
  • výměna zkušeností, poznatků a dovedností mezi jednotlivými generacemi
  • boj proti vznikajícím propastem mezi generacemi
  • překonávání stereotypů
  • podpora rovnosti, tolerance a porozumění

Za Be International sháníme celkem 5 účastníků, a naše heslo, které razíme…“čím starší, tím lepší“ 😉 

Více informací nalezente v infopacku –Connecting generatiOn – Short infopack

Přihlášky zasílejte do 25.května.