-for English please see below-

Máme pět let! Dne 6. listopadu 2009 oslavovaly Klárka a Šárka registraci občanského sdružení Be International.

Za tu dobu Be International pod rukama prošlo více než 50 mezinárodních projektů ve 27 zemích, vyslali jsme do zahraničí nad 200 českých účastníků a v současné době si hýčkáme 4 dobrovolníky Evropské dobrovolné služby. Šárka Dušková pracuje pro Ligu lidských práv, Kláru Berg v Be International doplnily týmy mladých lidí s chutí na dobrodružství a dobrovolnictví. Dnes má jádro Be International 11 akčních členů, kteří se zapojují z Brna, ale taky z Gruzie, Číny a dalších zemí.

Už dávno jsme přerostli hranice studentského spolku. Školíme metodami neformálního vzdělávání a naše mezinárodní vzdělávací projekty jsou podporovány granty Mládeže v akci, v Brně organizujeme promítání lidsko-právních dokumentů, zveme hosty na diskuze, pořádali jsme sbírky pro Sýrii a gruzínský region Pankisi a spolupracujeme na kulturně-společenských akcích se syrskou komunitou v ČR.

Tento rok jsme udělali velký krok dopředu. Naše řady doplnil David Inashvili z Gruzie, který bude u Be International rok pracovat. V sobotu skončil Streetgizer, mezinárodní školení o veřejných akcích na ulici, který připravil, zorganizoval a odškolil náš tým. Sníme o vlastní maringotce, hostitelském statusu Evropské dobrovolné služby, gumových maskách jednorožců a profi týmu školitelů a pracovníků s mládeží.

Oslava plánujeme spolu s vánočním večírkem. Pogratulovat nám však můžete přijít 13. listopadu na debatu o občanské společnosti v zemích arabského jara. Pokud chcete podpořit naši činnost i finančně, pošlete nám dar na náš transparentní účet.

Díky, že jste s námi!


We are 5 years old! On November 6th 2009 in Brno Klárka and Šárka celebrated the registration of the civic association Be International.

In 5 years we have participated in more than 50 international projects in 27 countries, we have sent more than 200 Czech participants abroad and there are 4 volunteers at European voluntary service. Šárka Dušková works for League of Human Rights and Klára Berg stay in Be Interntional together with 11 active youth workers who cooperate with Be International from Brno, Georgia, China and other countries. 

We run international non-formal education training courses which are supported by Youth in Action Erasmus+ program, in Brno we organize human-rights documentary movie screenings, we invite guests for public discussions, we threw charity collections for Syria and Georgian region of Pankisi and currently we cooperate with Syrian community from the Czech Republic.

We have made a huge step this year. Our team was joined by David Inashvili from Georgia who is going to work in Be International for a year. On Saturday international training course about street actions “Streetgizer” ended. This training was prepared, trained and organized by Be International team. We dream about our own circus caravan, rubber unicorn head masks and professional team of trainers and youth workers.

We will celebrate our birthday together with the Christmas party. If you would like to congratulate us on our anniversary, attend our discussion on November 13th about civic society in countries where the Arab spring took place.

Thank you for being with us!