Project Description

Koncom októbra sme oficiálne odštartovali projekt Hate Free Cities, našou prvou aktivitou bol roundtable s odborníkmi z iných organizácii a neziskoviek. Stretnutie sme hostili spolu s organizáciou Nesehnutí a Advocate Europe v Impact Hube, aby sme si zjednotili naše poznatky o hate speech a spôsoboch ako s nimi bojovať. Spolu s desiatimi odborníkmi sme sa bavili o ich skúsenostiach a ich pripomienkach k nášmu projektu.

V rámci plodnej debaty sa naši experti pokúsili zostaviť myšlienkové mapy, ktoré nám pomohli identifikovať príčiny a prejavy hate speech. Hate speech je ale jav starší, aj napriek tomu, že v poslednej dobe tento fenomén vďaka sociálnym médiám a dobe internetu nabral nový rozmer. Prejavy nenávisti boli pôvodne zamerané aj na iné skupiny, ako rómska menšina alebo LGBT. Najčastejšími cieľovými skupinami hate speech sú v poslednej dobe moslimovia a tzv. imaginárni moslimovia (predsudky o moslimoch, ktoré často neodpovedajú realite). Novým javom je ale hate speech zameraný na takzvaných “slniečkárov” alebo ľudí obhajujúcich atakované menšiny, či dokonca zameranie na diskreditáciu akademikov na základe sedliackeho rozumu.

Pri snahe odhaliť hlbšie korene javu hate speech sme narazili na problém chýbajúcej komplexnej analýzy, ktorá by sa venovala jeho pôvodu na základe socioekonomickej situácie alebo psychologických podnetov. Pritom situácia ohľadom hate speech už nie je tak jednoznačná ako bývala s rozdelením na liberálny západ a konzervatívny post-komunisitický východ. Tendencie k nárastu fenoménu hate speech dochádza už aj v západnej Európe alebo Spojených štátov, ako nám ukazujú volebné výsledky v posledných rokoch.

Následkom je potom stav spoločnosti ako to môžeme vidiet dnes. Polarizácia spoločnosti a vyhrocovanie názorov, ktoré nie sú podložené ale najmä chýbajúci konštruktívny dialóg.

Preto prostriedkami ako bojovať s hate speech boli najčastejšie spomínané otvorené diskusie a živé knižnice. Účastníci sa zhodli na potrebe otvorenejšieho školstva a vytvoreniu voľnejšieho prostredia k diskusii na školách.

V závere stretnutia sme predstavili našim účastníkom projekt Hate Free Cities, aby nám mohli predostrieť svoje pripomienky. Dostalo sa nám niekoľko cenných rád ohľadom metodiky workshopov, ktoré budeme vrámci projektu organizovať na školách, a podpory, ktorú si mimoriadne ceníme. Cieľom stretnutia ale nebolo len predstaviť projekt Hate Free Cities, ale aj vytvoriť platformu pre boj s hate speech, práva prostredníctvom osobných stretnutí organizácii a zdieľania kontaktov. V tomto ohľade sa nám podarilo zozbierať cenné kontakty pre budúcu spoluprácu.

Autorka: Andy Knapíková, dobrovolnice Hate Free Cities, studentka Ekonomické fakulty Masarykovy univerzity, 7/11/2016

14691350_10154698400383944_8735207934542763037_o