Project Description

Priateľská atmosféra, mnoho flipchartov a ešte viac možností ako sa zapojiť a zmeniť svoje okolie. V takomto duchu sa niesla prvá dobrovoľnícka session Be International, ktorá sa konala 20. – 21. augusta na Fakulte sociálních studíí MU. Stretli sa pôvodní členovia a noví dobrovoľníci za účelom zoznámenia sa nie len medzi sebou, ale aj so zámerom predstaviť aktivity spolku a následným praktickým zapojením nových členov.

Prvý deň bolo na programe zoznamovanie a teambuildingové aktivity. Povedali sme si čosi o sebe a o našej motivácii aktívne meniť svoje okolie k lepšiemu, krv v tele nám rozprúdili zábavné aktivity a z neznámych sa rýchlo stali známi.

DSC06016Každý z nás v sebe objavil skrytého Michelangela, keď sme postavili niekoľko živých sôch a skrytú Fridu Kahlo keď sme si nakreslili rieky našich doterajších životov. A viete čo bolo super? Každý z nás zistil, že je na tom lepšie, než si myslel alebo cítil. Takže duchovné cvičenie odporúčam! (aj keď neviete kresliť rieky, a nakreslíte radšej rybky, alebo dinosaurov, keď na to príde)

A keď sme sa takto pekne zhodli, že nechceme celé dni sedieť a pozerať seriály, ale vstať a pomôcť zlepšiť svet, došlo aj na trochu viac formálne neformálne predstavenie projektov na ktorých Be International pracuje. A keďže ich nie je málo, každý dobrovoľník si našiel svoje miestečko. Teda niekoľko miest. Všetci by sme sa pre projekty najradšej rozkrájali.

Takže čo nám celý víkend priniesol? Naučili sme sa otvárať dvere zatvorenej fakulty, prekonali komfortné zóny pri plnení Dorotkiných úloh (lebo nie každý rád spieva, a nie každý má rád 30-sekundové objatia), spoznali, kto bude v dobrovoľníckom tíme Be International, čo budeme robiť a kde sú v spolkovni poháre na kávu. Be International ponúka širokú škálu možností ako nebyť pasívny/a a naopak aktívne sa zapájať do života spoločnosti. Je to platforma, ktorá využíva metódy neformálneho vzdelávania a dobrovoľníctvo, prostredníctvom ktorého chce zaktivizovať mladých ľudí. Zároveň ponúka priateľstvo, zázemie a inšpiratívne prostredie, ktoré sme mohli na víkendovke zažiť.

A čo teraz? Teraz naplno do nového semestra!

DSC06018

Autorky: Andy Knapiková a Verča Mršťáková, nové dobrovolnice BeInternational, 29/8/2016.