Project Description

Úspěšně zakončujeme projekt Actigame! 

Projekt strategického partnerství menšího rozsahu Actigame, na kterém jsme spolupracovali s partnery ze Španělska, Rumunska a Itálie, se úspěšně blíží ke konci. 

Actigame TC

Na podzimním tréninkovém kurzu účastníci a účastnice prozkoumávali téma aktivního občanství a základy game-based learningu, a nakonec vytvořili své vlastní hry podporující aktivní občanství. 

“Actigame mi poskytla příležitost získat jiný pohled na oblast mládeže a činnosti, které jako pracovník s mládeží vykonávám.  Jde o předávání naplňujících hodnot, kreativity a vzdělávání mladým, a důležitá je také spolupráce mezi mládeží, pracovníky s mládeží a dalšími zainteresovanými stranami, které společně tvoří ekosystém mládeže! Získal jsem nové informace s praktickou využitelností v každodenním životě ideálního pracovníka s mládeží!” – Alin, rumunský účastník

“Hry prostupují naším životem od raného dětství jako jedna z nejpřirozenějších forem učení a rozvoje. Někdy na ně však s přibývajícím věkem zapomínáme. Proto považuji za důležité, aby pracovníci s mládeží zařazovali hry do svých aktivit, učili se novým herním metodám, možná i sdíleli své zkušenosti – a Actigame mi v tomto ohledu vyhovovala.” – Lucie, česká účastnice

Foto – Lukasz Kosowski

Hra o evropských institucích

Hru vytvořenou z velké části českými účastnicemi jsme potom testovali v rámci jednoho z našich herních večerů. Hra Europedia zábavnou formou předává a testuje znalosti hráčů o zásadních informacích ohledně různých evropských institucí. 

“Výuka založená na herních principech je pro pracovníky s mládeží zásadní změnou. Nejen, že je to zábavný způsob, jak zapojit mladé lidi do procesu učení, ale také pomáhá rozvíjet důležité dovednosti, jako je řešení problémů, spolupráce a kreativita. Začleněním her do výuky mohou pracovníci s mládeží učinit učení příjemným zážitkem, který inspiruje a přináší mladým lidem znalosti i dovednosti.” – Zuzka, česká účastnice

Průzkumy o aktivním občanství

V rámci projektu jsme také zkoumali, jak vidí aktivní občanství mladí lidé, pracovníci s mládeží a decision makeři. 

Proto jsme vytvořili jednoduchý formulář, jehož otázky jsou stejné napříč participujícími zeměmi, a výsledky budou porovnány. Zároveň jsme se na některé otázky zeptali i našich sledujících na instagramu. Z toho vyplynulo, že si většina lidí myslí, že je velmi důležité být ve své komunitě aktivní a také se účastnit dobrovolnických aktivit. 

Také se ukázalo, že naši sledující jsou ve svém okolí aktivní, i když vidí i možnosti ke zlepšení, a zajímá je politický život. Z toho máme velkou radost! 

Posledním způsobem získání zajímavých pohledů na aktivní občanství byla tvorba video rozhovorů. Na rozhovor vytvořený českou skupinkou se můžete podívat níže. Děkujeme za účast členkám Be International Dari a Vandě!

Všechny materiály, videa i výsledky celého projektu postupně najdete na webu actigame.eu