Project Description

„Photography is the story I fail to put into words.” – Destin Sparks

Projekt Tell a Different Story je zaměřen na práci s fotografií a využití fotografie tak, aby měla co největší dosah na sociálních mediích. Jak fotografií vyjádřit vše, co by mělo být řečeno a zároveň nezhlcovat informacemi se vydalo na projekt neformálně studovat pět účastníků spolu s účastníky z Ázerbájdžánu, Dánska, Estonska, Gruzie a Norska.

 

Fotografii v dnešní době může pořídit prakticky každý na většinu dostupných mobilních zařízení. Ne vždy je potřeba, aby fotografie byla pořízena zrcadlovým fotoaparátem či v profesionálním studiu. Fotografie by především měla zahrnovat jasné sdělení a vyjadřovat pět základních atributů, neboli 5W – What happened?; Who did that?; When did it take place?; Where did it take place?; Why did that happen? a v mnohých případech 1H, a to How did it happen? V překladu je tedy nutné mít možnost z fotografie vyčíst Co, Kdo, Kdy, Kde, Proč a Jak se tomu stalo. To vše se účastníci projektu učili v přátelském prostředí Hotelu Kapiloni v Misaqtsieli nedaleko Tbilisi (hlavního města Gruzie).

První část projektu byla soustředěna na aktivní občanství ve vlastních komunitách a zaměření se na téma využívaní medií a multimediálních nástrojů. V následujících dnech měli účastníci možnost vyslechnout přednášku od Diany Petriashvili z Go Group Media, která měla workshop na téma medií jako účinného nástroje k aktivnímu občanství a představila koncept občanské žurnalistiky, který předvedla na již úspěšných projektech a dosavadních výsledcích. Dalším hostem byl fotograf Yuri Mechitov, který účastníkům vysvětloval základy fotografování a správných kompozic.

Účastníci měli ve všech aktivitách a workshopech možnost spojit teorii s praxí a přímo tak využít nabité znalosti a získat zpětnou vazbu od odborníků. Vše taktéž účastníci využijí při následné druhé části projektu, která se bude odehrávat v Norsku. Zde proběhne výstava fotografií, které jsou jakousi závěrečnou prací projektu a reflexí získaných dovedností.

Veronika Netolická