Be International nabízí příležitost vyjet na mezinárodní školící kurz pro pracovníky s mládeží a začínající lektory, mentory či kouče do chorvatského Záhřebu. Projekt Facilitate NOW! je mezinárodní školení financované programem Erasmus+, organizované neziskovou organizací Ekonomska klinika v termínu 28.3. – 5.4. 2017.

Cílem tohoto školení je vybavit pracovníky s mládeží novými kompetencemi v oblasti facilitace a koučingu a poskytnout jim příležitost k tréninku těchto metod. Během sedmidenního kurzu se účastníci naučí a vyzkouší si metody analýzy potřeb, komunikačních metod, experimentálního učení a koučingu. Další informace o náplni projektu, ubytování a proplacení výdajů naleznete společně s detailním programem v tomto infopacku.graphic-facilitation-doodle

Na tento projekt, který svede dohromady 32 účastníků kromě ČR také z Chorvatska, Turecka, Švédska, Holandska, Portugalska, Španělska, Dánska, Estonka a Rakouska, hledáme a nabízíme místo pro jednoho českého účastníka.

A koho hledáme? Vzhledem ke školící povaze projektu bychom rádi na projekt poslali někoho, kdo je motivovaným pracovníkem s mládeží a má možnost ovlivnit a zlepšit aktivity své organizace a prostředí, ve kterém se pohybuje, prostřednictvím nově nabytých znalostí a zorganizováním návazné činnosti. Základní podmínkou účasti na školení je věk nad 18 let a komunikativní úroveň angličtiny.

V případě zájmu vyplň tuto přihlášku a zašli ji co nejdříve na email prihlasky@beinternational.cz, vzhledem k blížícímu se školení nejpozději však do pátku 3.března.

Školení je podpořeno granty Erasmus+. Jídlo, ubytování je hrazené a cestovné bude účastníkům zpětně proplaceno. Organizace bude na místě projektu vybírat účastnický poplatek 20€. Součástí projektu je i osobní setkání s členy Be International v Brně před a po školení. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následnému zorganizování návazné aktivity po skončení projektu za podpory Be International.