Prichádzame s ďalším školením, ktoré sa bude tematicky venovať médiám, a to najmä sociálnym. Hlavným cieľom školenia je naučiť sa nové spôsoby práce so sociálnymi médiami, upriamovať nimi pozornosť na spoločenské problémy a pomáhať ich riešiť. Počas školenia budú mať účastníci šancu skúsiť vytvárať vlastnú kampaň a uvažovať nad stratégiami – to všetko pod dohľadom skúsených lektorov. A určite sa dostane aj na tému v poslednom čase veľmi populárnej gamifikácie.

Be International vyšle 3 účastníkov, strava a ubytovanie s zabezpečené, letenky budú preplatené počas/po skončení kurzu. Viac informácií nájdete v infopacku. Prihlášky prijímame do 4. 9. 2015.