Jednou z tém, ktorým sa Be International v poslednom čase venuje je podpora podnikavosti mladých ľudí. Ideálne s cieľom zlepšovať život vo vlastnom okolí. Vyhlásili sme vojnu proti gaučingu, pretože sedieť doma nestačí. Zober iniciatívu do vlastných rúk!

Preto sme dostali možnosť vyslať piatich účastníkov na školenie vo Veľkej Británii. Hlavnými témami školenia je rozvoj podnikavosti u mladých ľudí, rozvoj zmyslu pre iniciatívu a kreatívne riešenie problémov. Nezáleží na tom, či chceš rozbehnúť vlastné podnikanie alebo sa angažovať viac aktivisticky. Súčasťou projektu je navyše osobné prípravné stretnutie s členmi Be International pred projektom, ako aj evaluačné stretnutie po ukončení projektu.

Ubytovanie a strava je plne hradená. Cestovné náklady budú preplatené do výšky 235 €.

Viac informácií nájdete v infopackuPrihlášky prijímame do 7. 4.