(for English please see below)

Neobyčejné syrské i české dobroty, tradiční česká i syrská hudba, obohacující spolupráce Čechů, Slováků a Syřanů. Uvidíme se na gastro-hudebním minifestivale v sále kavárny Trojka tento pátek!

V pátek 17/10 ochutnáme SyreCzech, čtyřměsíční projekt spolupráce brněnských Syřanů a mladých lidí z Be International. Happening v ulicích, gastronomická a kulturní výměna, diskuze s pracovníky neziskovek, promítání, pomoc civilistům v Sýrii a v uprchlických táborech.

Přidejte se na facebook událost tady

Tento projekt finančně podpořil Spolek absolventů a přátel MU a UNHCR. 

☼ ☼ ☼


Extraordinary Syrian and Czech delicacies, traditional Czech and Syrian music, enriching cooperation of Czechs, Slovaks and Syrians. See you this Friday at gastronomic-musical mini festival in café Trojka!

On Friday October 17th we will taste SyreCzech, four-months-long project of Syrians from Brno and young people from Be International. Happenings in the streets, gastronomic and cultural exchange, discussion with NGOs workers, screenings, helping to civilians in Syria and in refugee camps.

This project is supported by Alumni and Friends of MU and UNHCR.

Join the facebook event here.