Drama drama drama!

Jak lidé mění svoje chování a hodnoty, svoje myšlení a pohled na svět? Jaký efekt mají tyto změny na jejich okolí? Na to dokáže poskytnout odpověď unikátní metoda “divadlo utlačovaných”, na které je založený tréning ve Slovinsku. Uměleckou formou se dá poukázat na téměř všechny společenské problémy: porušování lidských prav, diskriminace, xenofobie, chudoba, rasizmus nebo sociální vyloučení. Kreativní přistup zároveň dokáže poskytnou nejen prostor pro seberozvoj, ale hlavně pro schopnost reflektovat a hledat řešení těchto problémů.

Chceš zachránit svět? Tak se přihlaš! Be International vyšle do Slovinska dva účastníky. Ubytování a strava jsou hrazeny skrz granty Erasmus+. Cestovné do 180 € bude proplaceno v průběhu kurzu, hostitelská organizace si z této částky bere 50 € jako účastnický poplatek, všechno důležité info tady:)

Vyplněnou přihlášku pošli do 21.2. na prihlasky@beinternational.cz.