Rasistické projevy zamořují nejen prostředí internetu. Rostoucí nenávist k čemukoliv co je jiné, xenofobie, etnické nebo náboženské napětí jsou realitou současné Evropy. United Youth Combating Hate je projekt, který reaguje na tato aktuální témata.

Chceš těmto projevům aktivně čelit? Jsi aktivní v No Hate Speech Movement nebo jakékoliv obdobné lokální aktivitě? Zabýváš se lidskými právy? Chceš dostat své projekty na vyšší úroveň a sdílet nápady s lidmi z dalších 9 zemí Evropy a Kavkazu?

Hlavní část školení proběhne v bulharském městě Razlog mezi 17. a 24. srpnem. Poté budou mít účastníci čas na praxi a aplikování svých projektů přímo v místech svého bydliště. Evaluace proběhne pravděpodobně v prosinci na semináři v Gruzii.

Přihlas se, uzávěrka pro přihlášky je v neděli 9. 8. 2015. Be International vyšle do Bulharska 3 účastníky. Ubytování a strava jsou hrazeny v rámci grantu Erasmus+ Mládež v akci. Cestovné do 170 € bude proplaceno v průběhu kurzu (gruzínská část semináře je hrazena zvlášť a více informací o této fázi poskytnou přímo organizátoři).

Více informací si přečti dole v infopacku.

Cestou k účasti je vyplnění dvou přihlášek, jedna pro Be International a druhou přímo organizátorům v Bulharsku: zde a zde.