Be International přináší další z jarní várky mezinárodních projektů – výměnu mládeže ACTifitti, která se bude konat od 8. do 15. května v gruzínském Rustavi.

Projekt ACTifitti je zaměřen na mladé lidi od 18 do 30 let, kteří se zajímají o společenské dění, nejsou jim lhostejná občanská práva a situace v jejich komunitách a chtějí se aktivně participovat ve společnosti a ovlivňovat ji. Výměna mládeže ACTIfitti má za cíl poskytnout účastníkům znalosti a dovednosti, jak jednat (“act“) a využít techniky street art (“(gra)fitti“) k podpoře občanských práv. Takže pokud se zajímáš o témata společenského aktivismu a občanství, street art, grafitti, a jsi kreativní a ochotný tvořit, sdílet a učit se v mezinárodním prostředí, chceme právě Tebe! Další informace o náplni projektu, ubytování a proplacení výdajů naleznete společně s detailním programem v tomto infopacku.

Koho přesně hledáme?

  • 1 vedoucí skupiny, který se bude moci zúčastnit kromě samotné výměny také přípravného setkání (APV) v termínu 8.-10. dubna v Tbilisi – starší 18ti let, vedoucí povede české účastníky a bude mít na starost komunikaci s organizátory a přípravu českého týmu před výměnou – přihlášky uzavřeny
  • 4 účastníci ve věku 18-30 let, kteří budou motivovaní se o daném tématu dozvědět více a otevřeni učení, sdílení a novým výzvám

Podmínkou pro vedoucího skupiny i účastníky je minimální zájem o dané téma a angličtina na komunikativní úrovni.

V případě zájmu jet jako účastník na tento projekt, vyplň tuto online přihlášku do 31. března.

Školení je podpořeno granty Erasmus+. Jídlo a ubytování je hrazené, cestovné do výše 270€ bude účastníkům zpětně proplaceno. Součástí projektu je i osobní setkání s členy Be International a ostatními účastníky v Brně a absolvování předodjezdové a poprojektové schůzky s cílem seznámení se mezi sebou, přípravy na projekt a následné evaluace. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následné možnosti zorganizování návazné aktivity po skončení projektu za podpory Be International.