Máme tu jaro a Be International Ti přináší spoustu nových zahraničních projektů a čerstvých příležitostí! Jako další tu pro vás máme možnost vyjet na výměnu mládeže s názvem Planting Peace, Building the Future, která se bude konat od 24. do 30. května ve venkovské oblasti Sparsnas ve Švédsku.

Projekt bude zaměřen na mladé lidi, kteří se zajímají o budování míru a jsou jim vlastní nebo by se chtěli více dozvědět o principech nediskriminace, tolerance a rovnosti. Výměna mládeže má za cíl svést dohromady mladé účastníky z různých zemí, vést je ke kritickému myšlení a přijímání názorů druhých a k poznávání odlišných kultur a vzájemnému učení. Zároveň bude projekt plný her, diskuzí, kreativních a tvořivých setkání, přičemž většina aktivit se odehraje hlavně venku, kde se budou účastníci učit mimo jiné i jak využít a zpracovat lokální přírodní zdroje. Další informace o náplni projektu, ubytování a proplacení výdajů naleznete společně s detailním programem v tomto infopacku.

Zaujal Tě projekt? Nejsou Ti výše zmiňovaná témata cizí a chceš být mladým mírotvůrcem ve své komunitě?

Na tento projekt hledáme:

  • vedoucího skupiny staršího 18ti let, který povede české účastníky a bude mít na starost komunikaci s organizátory a přípravu českého týmu před výměnou
  • 6 účastníků ve věku 18-30 let, kteří budou motivovaní se o daném tématu dozvědět více a otevřeni učení, sdílení a novým výzvám

Podmínkou pro vedoucího skupiny i účastníky je minimální zájem o dané téma a angličtina na komunikativní úrovni.

V případě zájmu vyplň tuto přihlášku a zašli ji nejpozději do 13. března na email prihlasky@beinternational.cz.

Školení je podpořeno granty Erasmus+. Jídlo a ubytování je hrazené, cestovné do výše 170€ bude účastníkům zpětně proplaceno. Součástí projektu je i osobní setkání s členy Be International a ostatními účastníky v Brně a absolvování předodjezdové a poprojektové schůzky s cílem seznámení se mezi sebou, přípravy na projekt a následné evaluace. Za projekt vybíráme poplatek 400 Kč, který slouží k administraci projektu, k možnosti uspořádat setkání v Brně a k následné možnosti zorganizování návazné aktivity po skončení projektu za podpory Be International.