Séria projektov zameraných na boj proti nenávistným prejavom pokračuje! Hľadáme mladých aktivistov, ľudí s otvorenou mysľou a všetkých, ktorým vadí množstvo nenávisti vo verejnom priestore i v internetových diskusiách a chcú sa naučiť, ako s týmito prejavmi bojovať. Ľudskoprávne vzdelávanie, aktivizmus a skvalitňovanie verejnej debaty – idete do toho?

Be International hľadá piatich účastníkov na dvojfázové školenie. Prvá fáza sa uskutoční v sardínskom Cagliari od 25. 5. do 1. 6. a hlavnými témami bude odhaľovanie konceptov nenávisti a násilia vo všetkých ich formách, ich vplyv na lokálnej i európskej úrovni a spôsoby, ako s takýmito prejavmi bojovať.

Druhá fáza sa uskutoční v nórskom Osle, finálny dátum bol určený na 4. – 10. 8. Na druhej fáze sa účastníci zoznámia s konkrétnymi technikami nenásilnej a krízovej komunikácie, z praktického hľadiska sa druhá fáza zameria na navrhovanie vlastných aktivít po návrate domov.

Vzhľadom na náväznosť oboch školení je potrebné zúčastniť sa oboch. Zároveň sa na ne vzťahuje účastnícky poplatok 20 €. Súčasťou projektu je osobné prípravné stretnutie s členmi Be International pred projektom, ako aj evaluačné stretnutie po ukončení projektu.

Viac informácií nájdete v infopacku. Prihlášky prijímame do 20. 3.