Project Description

Během posledních dvou let jsme spolupracovali s Shokkin Group Estonia, Ticket2Europe a Puzzle OptimEast na společném projektu zaměřeném na šíření praktických znalostí pro výuku využívající hry – game-based learningu – mezi další pedagogy*pedagožky, pracovníky*ice s mládeží či učitelé*ky. Po třech mezinárodních školeních, třech zpracovaných manuálech, patnácti vzdělávacích hrách, nespočtu lokálních workshopů s více než 600 zapojenými účastníky*icemi můžeme hrdě říct, že projekt dospěl do své finální fáze.

Co jsme vytvořili?

  • Od roku 2016 jsme začali více využívat techniku her a herních mechanismů v rámci vzdělávání. Zúčastnili jsme se, nebo jsme spoluorganizovali několik školení zaměřených na rozvoj vzdělávacích her, kde si mohli účastníci*ice vyzkoušet techniky gama-based learningu či své vlastní aktivity.
  • Vybrali jsme 15 z nich, které jsme zhodnotili jako nejúspěšnější. Ty jsme poté otestovali, přepracovali, naučili pedagogy*pedagožky, jak s nimi zacházet, a vydali je v herních verzích, aby se mohl kdokoli používat.
  • Vydali jsme 3 příručky zaměřené na vývoj a facilitaci takových her – role-playing a simulace, únikové nebo deskové hry.
  • Do školení, která se konala v Česku, Estonsku a Španělsku, se zapojilo přes padesát pedagogů*pedagožek ze čtyř různých zemí.
  • Účastníci*ice, ale i další, kteří projekt objevili, pak mohli hry využít při více než 30 veřejných akcích, workshopech a školeních, kterých se zúčastnilo více než 600 dalších lidí.
  • A v neposlední řadě, spustili jsme playversity.co – online centrum, které poskytuje zdroje pro pedagogy*pedagožky a ve kterém jsou všechny materiály a hry volně dostupné.

Co říkají účastníci*ice o game-based learningu?

“Únikové hry poskytují specifické prostředí, které umožňuje hráčům*kám, kteří se s tématem nikdy neseznámili, skutečně prožít možné rébusy, které téma přináší. Prožít něco a mít možnost o tom poté diskutovat je mnohem zapamatovatelnější, než o tom jen číst z knihy, díky čemuž jsou únikové hry tak mocným nástrojem.“

Katarina Urm, účastnice z Estonska

“Hry jsou mocným nástrojem pro učení, protože umožňují užít si proces učení. Účastníci*e navíc prožívají zážitek a je obtížnější zapomenout na proces, který je doprovázen pocity a emocemi.”

Francisco Ismael Román, účastník ze Španělska

Co následuje teď?

Mohli jsme pozorovat, jaký dopad měla školení na účastníky*ice, a při pohledu na počet lidí, které jsme oslovili, jsme byli velmi nadšení. Do budoucna uvažujeme o překladu her do více jazyků, aby byli ještě více dostupné, a možné i o zařazení dalších her, které se do příručky nedostaly. A samozřejmě chceme dále šířit techniky game-based learningu mezi další pedagogy*pedagožky! Jsi jeden*jedna z nich? Mrkni na příručky a dej nám vědět, jestli nějakou z aktivit využiješ.

Manuály:

Handbook: Live action games

Handbook: Escape games

Handbook: Board games

 

Projekt podpořila Česká národní agentury prostřednictvím programu Erasmus+.