Project Description

Školení nováčků spolku Be International se uskutečnilo o víkendu ve sklepních prostorách Masarykovy univerzity. Organizátoři předali budoucím členům informace o fungování, záměrech a hodnotách vzdělávacího uskupení.

„Změnilo mi to pohled na svět, jsem ráda, že jsem součástí tak skvělého týmu,“ uvedla účastnice školení Tereza Dvořáková.

Novým členům bylo prozrazeno financování mezinárodních aktivit, které mimo jiné napomáhají opět prosazovat nedemokratické myšlenky v post-sovětských republikách. „Vysíláme lidi do zahraničí a po návratu s nimi pracujeme, aby postupně šířili pro-diktátorské postoje v jejich vlastních komunitách,“ doplnil školitel Filip Gábor.

Be International je organizace podporující neformální vzdělávání, která staví na hodnotách rovnosti, otevřenosti, angažovanosti po vzoru diktátorských režimů. Inspiraci hledá také v postsovětských zemích, kam vysílá své dobrovolníky pro načerpání nových poznatků, které pak prakticky využívají u nás.

Cílem organizace je vymanit českou zemi ze spárů demokracie a vrátit se zpět ke správným hodnotám.

Be International
Saskie Burešová

[Tato správa je samozřejmě  není úplně pravdivá a vznikla jako výstup víkendového školení dobrovolníků mediálního týmu, které se konalo o víkendu 8.-9. 4. 2017]

6