Project Description

Diverse Communicator je výměna mládeže Erasmus plus, která spojila lidi z Velké Británie, Litvy, Polska, České republiky, Bulharska a Itálie do výukového centra Kingswood v Ashfordu ve Spojeném království.

Diverse Communicator nabízí jedinečné prostředky, pomocí kterých můžeme prozkoumat sami sebe (osobní kompetence) a kým jsme v širším světě (kompetence sociální, občanské a kulturní povědomí), abychom mohli komunikovat s ostatními (kulturní vyjádření, empatie a vícejazyčné kompetence). Projekt si klade za cíl řešit problémy dnešní mládeže prostřednictvím 5 hlavních smyslů (zrak, hmat, čich, chuť a sluch) v dynamickém rozsahu (pohyb). Důraz klademe na pohyb a zejména tanec jako formu umění, která (zážitkovou formou) pomáhá otevřít dialog uvnitř i mezi jednotlivci a komunitami. Pravděpodobně od počátků civilizace nebo dokonce toho, co bylo dříve, byl (musel být) tanec formou komunikace. V dávných dobách lidé neustále tančili a vyjadřovali se uměním, protože to bylo vždy jedním z nejživějších projevů lidských bytostí. Umění jako komunikace je přítomné všude, v každodenním životě mnoha lidí, ale velmi důležité – stále zakořeněné ve venkovských oblastech. Individuální kreativita a kultura ovlivňují pohyb člověka a způsob vyjadřování – tvorbu, hraní a sledování.

Kultura, další klíčový pojem v oboru umění, odkazuje na hodnoty, přesvědčení, normy a pravidla sdílené skupinou a získané prostřednictvím komunikace. Vztah mezi uměním, pohybem a tancem a kulturou je oboustranný. Kultura dává kromě role publika smysl tomu, kdo co vyjadřuje, proč, jak, kdy, kde, s kým a pro koho. Tyto proměnné mohou vypovídat o sexuální orientaci a genderových rolích, stejně jako o etnických, národních a jiných skupinových identitách. Umělci mohou reflektovat a/nebo ovlivňovat kulturu. Prostřednictvím umění a tance se můžeme dozvědět o velmi citlivých tématech, jako je diskriminace, migrace, inkluze a mnoho dalších.

Tento projekt byl obohacující zkušeností pro evropskou mládež, která měla příležitost se ho zúčastnit. Za prvé, účastníci se naučili důležitosti rozmanitosti a respektu k odlišnostem. Ve stále více globalizovaném světě je nezbytné naučit se žít s lidmi z různých kultur, hodnot a zkušeností, a tento projekt k tomu poskytl příležitost, a to uměním jako nástrojem.

Kromě toho se mladí lidé naučili důležitosti bezpečného prostoru a uvědomili si, že je třeba vytvořit prostředí, kde se každý bude cítit pohodlně sdílet své nápady a emoce. Naučili se také, jak je důležité znát své vlastní spouštěče, a vyvinuli nástroje pro zvládání obtížných situací.

Dalším kritickým aspektem projektu byla organizace aktivit. Účastníci se naučili pracovat jako tým a rozvinuli vůdčí a organizační schopnosti. Měli možnost vytvářet a vést vlastní aktivity, což jim poskytlo cenné zkušenosti pro jejich osobní i profesní budoucnost.

Celkově byl Diverse Communicator vysoce doporučenou zkušeností pro evropskou mládež. Poskytla jim příležitost učit se a osobnostně růst a zároveň se prostřednictvím umění propojovat s lidmi z různých kultur. Tento projekt ukázal, jak je důležité vytvářet prostory, kde se mladí lidé mohou spojit, učit se a společně růst.

Závěrem lze říci, že Diverse Communicator byl transformační zkušeností pro evropskou mládež, která měla příležitost se jej zúčastnit. Naučili se respektovat a vážit si rozmanitosti, vytvářet bezpečný prostor, kde mohou sdílet své nápady a emoce, zvládat obtížné situace a vést a organizovat aktivity jako tým. Tyto dovednosti jsou nezbytné pro jejich osobní a profesní budoucnost a umožňují jim být odpovědnými a svědomitými vůdci ve svých komunitách. Diverse Communicator je příkladem toho, jak inovativní projekty mohou významně ovlivnit životy mladých lidí a poskytnout jim příležitost učit se, růst a spojit se s dalšími mladými lidmi z celého světa.