Project Description

Na jar 2019 sme opäť ponúkli študentom a študentkám Masarykovej univerzity príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach, príležitostiach a nástrahách, ktoré im môže budúci pobyt v zahraničí priniesť do cesty. Tento semester sme v spolupráci s Centrom Zahraničnej Spolupráce zaexperimentovali a známy Erasmus-Marasmus dostal nové rozmery pod názvom Going Global. V priebehu 2 mesiacov sme zorganizovali úvodnú prednášku a 6 workshopov, ktorých sa zúčastnilo 117  študentov a študentiek, pod taktovkou 9 lektoriek a lektorov. Oproti predošlým semestrom sa Going Global otvoril aj pre študentov odchádzajúcich na pracovné pobyty a zároveň pre všetkých, ktorí cestujú mimo Európu – do regiónov Afriky, Ameriky, Austrálie, Ázie a Oceánie. 

Obsah workshopov sa teda rozšíril nielen teritoriálne, ale aj vzhľadom na zameranie pobytu. Vďaka analýze potrieb sme sa mohli lepšie zamerať na oblasti, ktoré študentov najviac zaujímali. Pôvodný program bol celkovo upravený na základe jednotlivých regiónov a obohatený o finančné plánovanie a sebarozvoj študentov. Hlavným cieľom týchto zmien bolo motivovať študentov, aby svoj pobyt využili naplno, nebáli sa výziev, ktoré ich v nových krajinách čakajú, boli pripravení na jednotlivé úskalia a administratívne náležitosti, ktoré mobility so sebou prinášajú. Zároveň sme študentom poskytli príležitosť spoznať ľudí, ktorí cestujú do rovnakých krajín a mali tak možnosť porozprávať sa o svojej motivácii, cieľoch či obavách a navzájom si pomôcť zodpovedať akékoľvek otázky.

 

Prostredníctvom Going Global sa snažíme študentom ukázať, že aj napriek počiatočnému strachu či obavám z nového prostredia existujú možnosti, ako sa s týmito pocitmi vyrovnať, čeliť šoku z nového prostredia a výzvam, ktoré sú pre pobyt v inej krajine častokrát typické. Tieto workshopy sú prínosom aj pre lektorky a lektorov z Be International, pretože vytvárajú priestor pripraviť každý semester čoraz lepší program. Do budúcna dúfame v zapojenie čo najviac účastníkov a účastníčiek, rovnako ako skúsených lektorov a lektoriek, ktorí sa radi podelia o svoje zážitky zo života v iných krajinách.