Project Description

Na začátku října se v Kantabrii, malebném regionu Španělska, kde se snoubí oceánské pobřeží s malebnou kopcovitou krajinou, kterou ještě nestihla lidská ruka zničit či přetvořit ke svému obrazu, konalo školení Young Initiatives Becoming Sustainable. Na tomto školení se 18 účastníků a účastnic z různých evropských zemí učilo metodám, jak přetvářet své cíle a sny na konkrétní, udržitelné projekty.


Kostrou projektu bylo učení se metodě Dračího Snění (Dragon Dreaming). Dračí Snění je nehierarichická metoda plánování projektů a rozhodování ve skupinách. Je založená na postupech australských Aboriginců a oproti typické projektové logice klade důraz na sny a potřeby každého jednotlivce – cíle a úkoly neurčuje šéf nebo úzká skupina lidí, ale všichni účastníci projektu na základě svých snů a potřeb. Dále klade velký důraz na společnost a životní prostředí – nefunguje na principech konkurence, ale na principech spolupráce a vytváření vzájemně prospěšných vztahů.

Tuto metodu jsme si vyzkoušeli i prakticky, kdy jsme v průběhu školení rozpracovávali právě Dračím Sněním projekty pěti z nás. Teoretickou část navíc výborně doplňovaly návštěvy konkrétních, již fungujících, udržitelných projektů, firem a podnikání, kde jsme se dozvídali, jak nabyté vědomosti uvést do praxe a jakých chyb se při našich snaženích vyvarovat.

Napsal Vítek Patočka, účastník projektu Youth initiatives becoming sustainable.