Project Description

V březnu 2018 se v Krakově konalo mezinárodní školení Games Laboratory for Youthworkers, pořádané ve spolupráci partnerských organizací – polské IWI a estonské Youth Club Active a zaměřené na hry v neformálním vzdělávání. Na něj jsme vyslali český tým ve složení Pája Kolářová, Zuzana Konzalová a Alena Růžičková. O samotném školení, programu a dalších aktivitách se můžeme dočíst v následujícím podrobném reportu, který pro nás sepsala Pája, jedna z členů Be International.

The whole life is a game. Play fair and enjoy it the most you can.“

Na mezinárodním Erasmus+ školení pro pracovníky s mládeží (dále jako youthworker) s názvem Games Laboratory for Youth workers, které se konalo 18.-27.3. v polském Krakově, jsme každé ráno zahajovali inspirativním citátem, který se týkal programu a tématu dne. Výše zmíněná motivační citace z dílny samotných účastníků vkusně vystihuje roli hry nejen v neformálním vzdělávání (NFV), ale také v každodenním životě každého z nás. Jako děti si význam her v našem životě moc neuvědomujeme, mnohdy potom ani jako dospělí, tato metoda seznamování se se světem a mezi sebou navzájem je však důležitým prvkem ve vývoji a vzdělávání člověka.

Na školení jsme se vydaly ve složení: členka týmu mezinárodních projektů Pája Kolářová, studentka pedagogiky volného času, zapálená do práce mládeží, Zuzka Konzalová a Alenka Růžičková, nadšená sportovkyně a cestovatelka studující speciální pedagogiku (na fotce zprava doleva). Český tým sice genderově nevyvážený, zato nadšený do práce s mládeží, fandící NFV a namotivovaný nejen na sdílení vlastních zkušeností, ale také otevřený získávání nových kompetencí.

 

Be International je již dlouhodobým partnerem hostitelské organizace IWI (Instytut Wschodnich Inicjatiyw), která se též zabývá NFV a prací s mládeží, proto bylo jisté již dopředu, že plánované školení bude více než kvalitní. Na školení se sešlo 27 účastníků různých věkových kategorií a úrovní zkušeností, však spojení společnými zájmy v oboru práce s mládeží a dětmi a odhodláním sdílet naše zkušenosti a zároveň se učit nejen od školitelů, kterými byla Darja a Giorgi z estonské organizace Youth Club Active, ale také od sebe navzájem. Mezikulturní výměnu a poznání podpořila také skutečnost, že účastníci pocházeli díky mezinárodní povaze školení z různých koutů Evropy (ČR, Slovensko, Estonsko, Litva, Španělsko, Itálie a Řecko). Školitelé měli připravený 8 denní intenzivní program s cílem seznámit účastníky nejen s novými hrami, které mohou využít ve své práci, ale také s důležitou teorií na pozadí her, jejich klasifikací, která je, společně s věkem a specifickým záměrem, důležitým pomocníkem výběru vhodné hry v rámci práce youthworkera, který cílí na určitou skupinu (např. mládež ve věku 13-16 let). Ocenily jsme zejména doporučení a instrukce, jak správně připravit hru, jak ji představit, na co je důležité směřovat pozornost při vedení hry, její hlavní fáze – důraz byl kladen také na reflexi jako důležitý prvek nejen pro správné vstřebání hry a jejího průběhu samotným účastníkem, ale také celého neformálního vzdělávání.

Školení bylo naplánováno tak, aby se účastníci v prvních dnech více poznali (samozřejmě s využitím metod NFV a teambuildingových her) a posléze v dalších dnech mohli objevovat nejen výše zmíněný teoretický základ hry jako metody NFV, ale také si mohli vše vyzkoušet hned v praxi.

Již třetí den školení byli účastníci rozděleni do malých skupinek, z nichž každá měla vymyslet a zorganizovat pro zbytek skupiny hru z jedné z kategorií herní klasifikace (kreativní, sportovní, informační, intelektuální, psychologické, strategické a seberozvojové hry). Ve spolupráci účastníků z ČR, Slovinska a Itálie tak vznikla např. strategická hra Prison Break, zaměřená na spolupráci týmu, komunikaci a vytvoření strategie, procvičení paměti a logického myšlení s cílem vyluštění speciálního kódu), kterou jsme posléze úspěšně facilitovali pro zbytek účastníků. Večer jsme absolvovali strategickou tzv. bojovku Den Trifidů, inspirovanou známým sci-fi románem, kde jsme měli za úkol ve tmě a se zavázanýma očima vyřešit zadanou misi. Tato hra znamenala první zkoušku pro schopnost účastnické skupiny se domluvit a spolupracovat ve ztížených podmínkách – „uzdravit“ jsme se ve hře sice nezvládli, ale díky tajemné atmosféře a potřebě si pomáhat jsme se zase o něco více sblížili.

Čtvrtý den školení byl oddychový – organizátoři naplánovali ranní překvapení v podobě návštěvy jednoho z krakovských escape rooms (interaktivní akční úniková hra, kdy je cílem skupiny dostat se pomocí vyluštění hádanek a číselných kódů do 60 min ze zavřené místnosti), kde jsme nejen dál tužili vztahy ve skupině, ale také vyzkoušeli další zajímavý koncept hry. Poté jsme měli den volna na poznávání krásného historického Krakova a večer naplánovanou polskou večeři v tradiční krčmě i s živou cimbálovou muzikou, ze které (muziky i jídla 😊 ) byli všichni nadšení.

Po odpočinkovém dni následoval další nabitý program – v plánu bylo akční dopoledne plné sportovních her, po kterém následovala přednáška polského designéra deskových her, který promluvil o celém procesu tvorby a zavádění a testování deskových her. Následně jsme dostali k dispozici několik deskových her, které jsme si mohli vyzkoušet a zamyslet se nad jejich významem a možnou rolí ve vzdělávacím procesu. Program zahrnoval také psychologické hry s důrazem na důvěru mezi účastníky, které byly v naší skupině již bezpečné a díky úspěšnému stmelení přišly ve správný čas.

Závěrečným praktickým výstupem školení byla organizace herního večera s názvem Erasmus+ GameLab, kdy jsme měli jako celá skupina za úkol zorganizovat program v místním židovském kulturním centru pro mládež ve věku 18-25 let se zaměřením na témata Erasmus+ a Learning by Playing, a dostali jsme tak možnost vyzkoušet si nové získané kompetence v praxi. Akce se moc povedla a my jsme se, i se zúčastněnými, mohli přesunout na zasloužené večerní posezení do jednoho z alternativních barů v místní židovské čtvrti, abychom si s nimi popovídali o tom, co to je vlastně Erasmus+ a jaké možnosti pro mladé lidi nabízí.

Celé školení bylo uzavřeno informacemi o oblastech klíčových kompetencí ve vzdělávání a možnostech vzdělávacích programů Erasmus+ a instrukcích k organizaci projektů a podávání grantových žádostí, které mnozí z účastníků využijí při své další práci. Projekt byl zakončen důkladnou reflexí celého školení (práce účastníků a dynamiky celé skupiny) a zpětnou vazbou k programu a práci školitelů. Účastníci měli také za úkol si navzájem vyrobit diplomy a ocenit tak navzájem svou práci a přínos pro celou skupiny a samotné školení (viz foto – Pája s diplomem pro Antonia ze Španělska 🙂

Všechny tři jsme si projekt moc užily a jsme rády za nové zkušenosti a mezinárodní kontakty – v práci s mládeží je důležité být otevřený novým metodám a zkušenostem, které pak může budoucí školitel/facilitátor/lektor uplatnit na lokální úrovni a rozvíjet tak nejen sebe a své kompetence, ale podpořit a vzdělávat tak i své okolí.