Project Description

Be International rozšiřuje své mezinárodní sítě a navázalo spolupráci s chorvatskou organizací Syncro-Synergy Croatia, v rámci projektu mobility pracovníků s mládeží s názvem „Quality Empowers“.

Na dva měsíce jsme vyslali Katku do Záhřebu, kde se v organizaci zapojí do různých lokálních i mezinárodních aktivit a projektů.

Projekt je založený na myšlence propojení dvou organizací, které pracují v podobné oblasti, práce s mládeží a mezinárodní projekty. Stejně jako my, Syncro pořádá své vlastní projekty, tréninky a výměny mládeže a taky vysílá mladé lidi do zahraničí. Naším cílem je podpořit mladé lidi v rozvoji jejich kompetencí, které na mezinárodních projektech získají a mohou následně použít v rámci svých pracovních zkušeností.  Chceme mladé lidi podporovat v tom, aby se vydávali za hranice své komfortní zóny a aby se stali aktivními členy své lokální komunity. K dosažení tohoto cíle jim chceme poskytnout kompetence jako je například project management, kritické myšlení, komunikační dovednosti  a zároveň znalosti metod neformálního vzdělávání.

Aby toto bylo možné, je potřeba stále rozvíjet kompetence pracovníků s mládeží, kteří jsou do našich projektů zapojeni, a dávat jim možnost objevovat nové metody a budovat nová partnerství.

Projekt „Quality Empowers“ je praktickou dvouměsíční stáží, jejímž účelem je sdílení metod a zkušeností v oblasti práce s mládeží, budování spolupráce mezi organizacemi a především rozvoj profesních komentencích zúčastněné.

Tento typ projektů patří pod program Erasmus+ a je především pro ty, kteří se chtějí profesionálně rozvíjet.  Zároveň je možností získat další zkušenosti v zahraničí pro ty, kteří už absolvoval EDS. Dané mobility jsou kratší než EDS, časový rozsah je maximálně dva měsíce.

Více informací si můžete přečíst na: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/mobilita-pracovniku-s-mladezi/ nebo se obraťte na Katku, která vám ráda řekne víc o svojí zkušenosti!

web mobility