Project Description

Na počátku nevšední  cesty do nizozemské vesničky Orvelte na týdenní vzdělávací kurz Leadership and facilitation skills byla touha. Touha ke zkušenosti s realizací tuzemského vzdělávacího projektu přidat od roku 2015 i pracovní zkušenost s tvorbou mezinárodního vzdělávacího projektu. A jak to tak bývá, když si člověk stanoví  jasný cíl a z hloubi duše věří, že jej může dosáhnout, začnou se dít „náhody“ a zázraky. Moje účast na tomto vzdělávacím kurzu pro mě takovým zázrakem beze sporu je.  Ve svých 38 letech jsem se zúčastnila vzdělávání  financovaného z programu Mládež v akci, pracovně i v rámci rodiny se zdařilo během 5 dnů před odjezdem vše zorganizovat. Připravena zvládnout cestování, jazykovou bariéru a vstupovat za hranice své komfortní zóny jsem spolu s dvěma milými Čechy dorazila na místo určení.

Příjemné a srdečné přivítání organizátorů ale jen mírně pohladilo mé napjaté očekávání.  Zvládnu to? Budu rozumět instrukcím v angličtině? Jak obtížné budou vzdělávací aktivity, které pro nás lektoři nachystali? Začlením se do skupiny (18 mladých lidí z Rumunska, Chorvatska, Itálie, Řecka, Čech a Nizozemí), kde přinejmenším polovina účastníků/ic by věkově mohla být mými dětmi? Atmosféra se nejen díky teambuildingovým aktivitám rychle stala velmi příjemnou. Oba lektoři byli skvělí, Max sršel energií a Giorgi při lektorování  nechával  dostatek prostoru k přemýšlení. Naučila jsem se jak mapovat konflikty, stimulovat energii skupiny, objevila jsem oblast mezikulturních rozdílů, procvičila jsem se v prezentování, ověřila si, že v angličtině komunikovat zvládnu a mnoho dalšího. V poslední den jsme uspořádali burzu nápadů na projekty, vyzkoušela jsem si, jak se tvoří projekt v mezinárodním týmu. Hlavně tato získaná dovednost, jak dílek puzzle, zapadla do cesty k mému cíli na rok 2015.

V Nizozemí nasbíranou inspiraci ihned přenáším do našeho českého vzdělávacího projektu www.matape.cz a tyto zkušenosti také významně posílily moji motivaci k tvorbě budoucích vzdělávacích projektů.  S vděčností a velkým poděkováním organizátorům v Nizozemí i ČR.

Vladimíra Krejčíková