Priateľská atmosféra, mnoho flipchartov a ešte viac možností ako sa zapojiť a zmeniť svoje okolie. V takomto duchu sa niesla prvá dobrovoľnícka session Be International, ktorá sa konala 20. – 21. augusta na Fakulte sociálních studíí MU. Stretli sa pôvodní členovia a noví dobrovoľníci za účelom zoznámenia sa nie len medzi sebou, ale aj so zámerom predstaviť aktivity […]